Strona główna » Aktualności » Nie słowa, lecz czyny. Petycja do Marszałka Województwa Dolnośląśkiego

Nie słowa, lecz czyny. Petycja do Marszałka Województwa Dolnośląśkiego

Nie słowa, lecz czyny: pociągi na Szczepin, Wojnów i Jagodno. Z taką petycją wystąpiliśmy dzisiaj, tj. 3 listopada 2021, jako nowo wybrani radni 18 wrocławskich osiedli oraz członkowie Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, pana Cezarego Przybylskiego. Oczekujemy szybkich działań władz województwa – szybkich rozumiemy jako podjętych jeszcze w tym roku.

Treść petycji:

Szanowny Panie Marszałku, zwracamy się do Pana jako przedstawiciela Samorządu Województwa Dolnośląskiego, organizatora publicznego transportu kolejowego w naszym regionie, a jednocześnie sprawującego nadzór właścicielski nad samorządowym przewoźnikiem kolejowym – spółką Koleje Dolnośląskie S.A., do podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem kontynuowania procesu budowy kolei aglomeracyjnej na obszarze aglomeracji wrocławskiej. Nie budzi najmniejszych wątpliwości fakt, iż kolej taka jest niezbędnym elementem sprawnego systemu komunikacji publicznej na wskazanym obszarze, co potwierdzają nie tylko przykłady obszarów metropolitalnych Warszawy czy Trójmiasta, ale także rozwiązania funkcjonujące w wielu regionach Europy i świata. Łatwo też zauważyć pozytywne efekty podjętych w tym kierunku przez Samorząd Województwa działań, takich jak: zwiększanie liczb par połączeń na dotychczasowych kierunkach; pierwsze porozumienia dotyczące współfinansowania przewozów przez samorządy lokalne; przygotowanie oferty przewozowej dla nowo otwieranych linii kolejowych. Z pewnością nie jesteśmy jedynym środowiskiem społecznym zaniepokojonym obecną sytuacją komunikacyjną Wrocławia i gmin do niego przyległych, nie chcemy także arbitralnie wyrokować o powodach braku porozumienia z Miastem Wrocław w sprawie honorowania Urbancard, jednak liczne głosy Mieszkańców i doświadczenia zebrane w rozmowach naszego Stowarzyszenia z Mieszkańcami Wrocławia, obligują nas do wnioskowania do Pana Marszałka o:
1) Skomunikowanie Osiedli Szczepin oraz Jagodno poprzez organizację zatrzymania pociągów KD i PolRegio na stacjach Wrocław-Szczepin i Iwiny.
2) Ustalenie z właściwym grantodawcą, tj. CUPT, możliwości wykorzystania nowo zakupionego taboru na linii 292 w relacji Jelcz Laskowice-Wrocław Wojnów-Wrocław Główny, ewentualnie zapewnienie innego taboru dla tej linii. W każdym razie – jasne wskazanie możliwości wznowienia ruchu na tej linii z chwilą wejścia w życie nowego rozkładu jazdy w grudniu 2021 roku.
3) Podjęcie indywidualnych rozmów z gminami położonymi wzdłuż remontowanych linii kolejowych, tj. nr 292 i 285, celem przedłożenia oferty wzbogacającej podstawową ofertę rozkładową. Panie Marszałku, liczymy, iż dla dobra Mieszkańców naszego regionu, jako lider środowisk bezpartyjnych, podejmie Pan inicjatywę budowania kolei aglomeracyjnej jako projektu niezależnego od sporów międzypartyjnych i stricte politycznych. Głęboko wierzymy, że transport publiczny realizowany poprzez zelektryfikowaną kolej miejską, aglomeracyjną i regionalną jest kluczowym elementem poprawy jakości życia oraz dbałości o środowisko naturalne. Łączymy wyrazy szacunku,

 • Michał Tekliński, prezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław
 • Małgorzata Burnecka, wiceprezes BW, radna osiedla Karłowice-Różanka
 • Michał Aksak, radny osiedla Ołbin
 • Jakub Boberski, radny osiedla Karłowice-Różanka
 • Izabela Bodnar, radna osiedla Oporów
 • Radosław Bolek, radny osiedla Karłowice-Różanka
 • Krystian Cencora, radny osiedla Pracze Odrzańskie
 • Stanisław Chudy, radny osiedla Krzyki-Partynice
 • Tomasz Ciuchta, radny osiedla Psie Pole-Zawidawie
 • Magdalena Cymbała, radna osiedla Lipa Piotrowska
 • Grzegorz Ćwiertniewicz, radny osiedla Pracze Odrzańskie
 • Barbara Ćwik, radna osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
 • Kamil Gil, radny osiedla Lipa Piotrowska
 • Agnieszka Kasińska, radna osiedla Psie Pole-Zawidawie
 • Wojciech Kocik, radny osiedla Księże
 • Magdalena Kowalczyk-Perdek, radna osiedla Psie Pole-Zawidawie
 • Bartłomiej Kubicz, radny osiedla Muchobór Mały
 • Paweł Kurzynski, radny osiedla Psie Pole-Zawidawie
 • Ireneusz Kuś, radny osiedla Klecina
 • Anna Lukas, radna osiedla Księże
 • Krzysztof Łagojda, radny osiedla Sołtysowice
 • Agnieszka Marcinkowska, radna osiedla Karłowice-Różanka
 • Marcin Matejko, radny osiedla Jagodno
 • Przemysław Mazur, radny osiedla Psie Pole-Zawidawie
 • Szymon Morga, radny osiedla Przedmieście Oławskie
 • Jacek Orzechowski, radny osiedla Pawłowice
 • Wojciech Partyka, radny osiedla Muchobór Mały
 • Renata Puciłowska, radna osiedla Karłowice-Różanka
 • Łukasz Reszka, radny osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 • Piotr Schmidt, radny osiedla Przedmieście Oławskie
 • Paweł Suś, radny osiedla Karłowice-Różanka
 • Joanna Śmietanka, radna osiedla Jagodno
 • Tomasz Turalski, radny osiedla Borek
 • Dorota Wieczorek, radna osiedla Karłowice-Różanka
 • Tomasz Wiśniewski, radny osiedla Huby
 • Rafał Włodarski, radny osiedla Psie Pole-Zawidawie
 • Agnieszka Wrona, radna osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *