O osiedlu

Przed II wojną światową było to reprezentacyjne osiedle Wrocławia, które zostało w blisko 40% zniszczone w czasie walk o miasto w 1945 roku. Dziś łączy stare, pamiętający poprzednich lokatorów kamienice, ze świeżo wybudowanymi inwestycjami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Najstarsze wzmianki o mieszkalnictwie na terenie Przedmieścia Oławskiego pochodzą z 1234 roku, wtedy to został wybudowany kościół św. Maurycego, który, na przestrzeni dziejów niszczony i odbudowywany, istnieje do dnia dzisiejszego. Obok świątyni w średniowieczu założona została osada Walonów – byli to rzemieślnicy z terenów Francji, ich wyroby znane były w całej Europie.

Do początków XIX wieku teren był podwrocławską wsią – z polami, drewnianą zabudową, ogrodami, młynami i zakładami drobnych rzemieślników. W 1808 roku, w konsekwencji zdobycia miasta przez wojska napoleońskie, mury wokół centrum runęły i teren oficjalnie stał się częścią Wrocławia. Prawdziwy rozkwit Przedmieścia nastąpił jednak kilkadziesiąt lat później – dzięki wybudowaniu górnośląskiej linii kolejowej. Zaczęto budować niewielkie fabryki, składy towarów – które funkcjonowały w oparciu o towary przewożone koleją.

Osiedle zostało w 40% zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau. Charakterystycznym krajobrazem osiedla są okazałe, zwarte, przedwojenne kamienice. Połowa XX wieku to początek złej sławy tej części miasta – zwanego do niedawna „Trójkątem Bermudzkim”, ze względu na wysoki stopień przestępczości.

Czy wiesz, że…
Charakterystyczna zabudowa osiedla była i jest wykorzystywana jako scenografia filmów fabularnych, zwłaszcza tych opowidadających o II Wojnie Światowej.

Przedmieście Oławskie poddawane jest stopniowej rewitalizacji, w ramach której następuje renowacja kamienic oraz uzupełnianie ubytków w zabudowie. Obok ponadstuletnich kamienic powstają nowoczesne apartamentowce. Mieszkańców integrują trzy centra aktywności lokalnej, miejscem odpoczynku i kontaktu z naturą jest Park na Niskich Łąkach, to na Przedmieściu znajduje się Hydropolis, wieża ciśnień Na Grobli oraz charakterystyczny „Trzonolinowiec”.

Przedmieście Oławskie w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 22 138
Liczba mieszkańców w 2021: 21 070
Powierzchnia: 5 966 906,25 m2