Przedmieście Oławskie

Kandydaci do Rady Osiedla Przedmieście Oławskie

Okręg wyborczy nr 3

Szymon Morga

Okręg 3, miejsce Nr 5

Jestem byłym sportowcem i zdaję sobie sprawę, jak ważny dla mieszkańców jest dostęp do infrastruktury sportowej. Dobrze oświetlone parki, ścieżki rowerowe i boiska są kluczem do aktywnego stylu życia.

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, lecz moje serce skradła działalność na rzecz lokalnych społeczności. Przez trzy lata pełniłem funkcję przewodniczącego samorządu studenckiego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

To właśnie wtedy odkryłem w sobie naturę społecznika. Nawet pracując zawodowo nie zrezygnowałem z działalności społecznej na rzecz Wrocławia. Od ponad roku mam przyjemność zasiadać w zarządzie Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude”, w ramach której realizujemy wiele potrzebnych projektów skierowanych do społeczności wrocławskiej i dolnośląskiej.

Uważam, że Przedmieście Oławskie ma ogromny potencjał. Wierzę, że jako radny tego osiedla zrealizuję postulaty, które są najważniejsze dla mieszkańców.

Piotr Schmidt

Okręg 3, miejsce Nr 9

Doktor i pasjonat prawa, w szczególności prawa zamówień publicznych, a także prawa ochrony danych osobowych i prawa samorządowego. Od lat reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywał w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu i Operze Wrocławskiej. Obecnie zajmuje się obsługa prawną w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław.

Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, współautor komentarza do nowej ustawy prawo zamówień publicznych wydanego przez Wydawnictwo Must Read Media.

Stale pisuje do periodyku “Zamawiający”. Szkoleniowiec, autor opinii prawnych i dokumentacji organizacyjnych z zakresu funkcjonowania organizacji i prawa zamówień publicznych. Od lat administrator bezpieczeństwa informacji, a od 2018 roku inspektor ochrony danych.

Na Osiedlu Pracze Odrzańskie są 3 Okręgi Wyborcze.

Okręg wyborczy nr 3 – głosujesz na 4 kandydatów

A. Hercena, Dworcowa P 2-32, gen. J. H. Dąbrowskiego, gen. J. Haukego-Bosaka, gen. K. Pułaskiego N 19-31, N 67-81, gen. R. Traugutta 34-43, wyb. J. Słowackiego, Komuny Paryskiej 1-41, P 42-46, pl. Konstytucji 3 Maja, Mazowiecka, Podwale N 67-83, P 68-84, S. Małachowskiego, S. Worcella, T. Kościuszki 72, 74-107, Z. Krasińskiego

Punkt głosowania: Liceum Ogólnokształcące nr XIII ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37

Przed II wojną światową było to reprezentacyjne osiedle Wrocławia, które zostało w blisko 40% zniszczone w czasie walk o miasto w 1945 roku. Dziś łączy stare, pamiętający poprzednich lokatorów kamienice, ze świeżo wybudowanymi inwestycjami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Najstarsze wzmianki o mieszkalnictwie na terenie Przedmieścia Oławskiego pochodzą z 1234 roku, wtedy to został wybudowany kościół św. Maurycego, który, na przestrzeni dziejów niszczony i odbudowywany, istnieje do dnia dzisiejszego. Obok świątyni w średniowieczu założona została osada Walonów – byli to rzemieślnicy z terenów Francji, ich wyroby znane były w całej Europie.

Do początków XIX wieku teren był podwrocławską wsią – z polami, drewnianą zabudową, ogrodami, młynami i zakładami drobnych rzemieślników. W 1808 roku, w konsekwencji zdobycia miasta przez wojska napoleońskie, mury wokół centrum runęły i teren oficjalnie stał się częścią Wrocławia. Prawdziwy rozkwit Przedmieścia nastąpił jednak kilkadziesiąt lat później – dzięki wybudowaniu górnośląskiej linii kolejowej. Zaczęto budować niewielkie fabryki, składy towarów – które funkcjonowały w oparciu o towary przewożone koleją.

Osiedle zostało w 40% zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau. Charakterystycznym krajobrazem osiedla są okazałe, zwarte, przedwojenne kamienice. Połowa XX wieku to początek złej sławy tej części miasta – zwanego do niedawna „Trójkątem Bermudzkim”, ze względu na wysoki stopień przestępczości.

Czy wiesz, że…
Charakterystyczna zabudowa osiedla była i jest wykorzystywana jako scenografia filmów fabularnych, zwłaszcza tych opowidadających o II Wojnie Światowej.

Przedmieście Oławskie poddawane jest stopniowej rewitalizacji, w ramach której następuje renowacja kamienic oraz uzupełnianie ubytków w zabudowie. Obok ponadstuletnich kamienic powstają nowoczesne apartamentowce. Mieszkańców integrują trzy centra aktywności lokalnej, miejscem odpoczynku i kontaktu z naturą jest Park na Niskich Łąkach, to na Przedmieściu znajduje się Hydropolis, wieża ciśnień Na Grobli oraz charakterystyczny „Trzonolinowiec”.

Przedmieście Oławskie w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 22 138
Liczba mieszkańców w 2021: 21 070
Powierzchnia: 5 966 906,25 m2