O nas

Bezpartyjny Wrocław to grono społeczników, ludzi idei i wizjonerów o otwartych umysłach, którzy pragną wdrażać zarazem najprostsze i najefektywniejsze rozwiązania służące mieszkańcom.

empatia-profesjonalizm-dialog

Miasto otwarte, empatyczne
i partnerskie

Chcemy miasta otwartego, pełnego empatii i partnerstwa. Zamiast uczestniczyć w światopoglądowych manifestacjach, chcemy budować atmosferę wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

EMPATIA

Wszyscy różnimy się od siebie – każdy z nas posiada inne zdolności, dysponuje odmiennym potencjałem. Ta różnorodność jest dla każdej społeczności źródłem siły i nowych możliwości, jeśli nauczymy się z niej korzystać.

Podstawową kompetencją pozwalającą budować na tym, co nas od siebie różni, jest empatia, czyli próba zrozumienia drugiego człowieka – jego sytuacji, perspektywy, oczekiwań, potrzeb. Stoimy na stanowisku, że jeśli częściej będziemy praktykować empatyczne podejście i „wchodzić w czyjeś buty”, łatwiej nam będzie współpracować i rozwiązywać problemy bez wykluczania którejkolwiek ze stron debaty. Uważamy, że każdy mieszkaniec Wrocławia jest równie wartościowy, niezależnie od narodowości, kraju, w którym się urodził, koloru skóry, języka, którym się posługuje, stopnia niepełnosprawności, wyznawanej religii czy tożsamości płciowej, którą przyjmuje.

DIALOG

Chcemy otwartego dialogu i pełnej tolerancji dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich światopoglądu: dla wierzących i niewierzących, dla tych o poglądach konserwatywnych i tych  identyfikujących się jako LGBTQA+, ale i tych, którzy nie opowiadają się po żadnej ze stron.

Chcemy pełnej tolerancji dla wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej: kierowców aut prywatnych, pasażerów, rowerzystów, pieszych, osób poruszających się niesamodzielnie.

Wzajemny szacunek i tolerancja nie są jedynie kwestią przyzwoitości, honoru i kultury osobistej. To także fundamenty jakości życia w mieście. Jesteśmy głęboko przekonani, że im bardziej różnorodne jest miasto, tym ma większy potencjał twórczy, tym stanowi lepsze i ciekawsze miejsce do samorozwoju jego mieszkańców.

Nie godzimy się na akty przemocy fizycznej ani symbolicznej wobec którejkolwiek z grup społecznych, a także wobec pojedynczego mieszkańca. Przemoc symboliczna i mowa nienawiści niszczą podstawy pokojowych społecznych relacji, dlatego uważamy ich użycie wobec jakiejkolwiek grupy w naszym mieście za niedopuszczalne. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane są one w ofensywie czy jako elementy postawy obronnej, kategorycznie sprzeciwiamy się ich użycia w sferze publicznej.

PROFESJONALIZM

Wsparcie dla naszych poszukiwań widzimy w pracach i analizach lokalnych ekspertów oraz w doświadczeniu płynącym ze zmian wprowadzanych w miastach na całym świecie. Jesteśmy świadomi, że tkankę miejską tworzą wszyscy jego żywi mieszkańcy: piesi, kierowcy, pasażerowie, pracujący, niepracujący, dorośli, dzieci, młodzież, studenci, niepełnosprawni, seniorzy, obcokrajowcy, turyści…, ale także zwierzęta i roślinność. Dlatego kluczowe jest dla nas wielowymiarowe spojrzenie na wspólne potrzeby. Zależy nam, aby projekty zmian miały silne poparcie społeczne i merytoryczne oraz były dopasowane do konkretnych potrzeb zrównoważonego rozwoju Wrocławia.

KWESTIE ŚWIATOPOGLĄDOWE

Jesteśmy neutralni światopoglądowo i trzymamy się z dala od sporów nie dających się rozstrzygnąć przy sprzecznych paradygmatach.

Wszelkie różnice zdań w tym zakresie chcielibyśmy rozwiązywać drogą dialogu i wzajemnego zrozumienia, a gdy to nie byłoby możliwe – poprzez referenda powszechne.

Wierzymy, że sprawy światopoglądowe nie są przeszkodą w efektywnej współpracy dla podniesienia komfortu codziennego życia lokalnej społeczności, przy wzajemnym szacunku i dobrej woli każdej ze stron.

HISTORIA

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Formalnie Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław powołane zostało 10 listopada 2017 roku, jednakże początki naszych miejskich działań sięgają kilku lat wstecz.

W 2014 roku jako ta sama grupa inicjatywna braliśmy udział w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia.

W 2017 roku, wspierając niezależnych społeczników, aktywistów, a także radnych osiedlowych, zorganizowaliśmy pierwszą w historii Wrocławia, ogólnomiejską kampanię w wyborach do Rad Osiedli, które odbyły się 23 kwietnia 2017 roku.

Kolejny rok przyniósł wybory do Rady Miejskiej Wrocławia, w których również wzięliśmy udział. 21 października 2018 roku kandydaci KW Bezpartyjny Wrocław otrzymali od mieszkańców Wrocławia łącznie ponad 20 tysięcy głosów. Zajęliśmy czwarte miejsce wśród wszystkich zarejestrowanych komitetów wyborczych i pierwsze miejsce wśród komitetów bezpartyjnych.

Dziękujemy za zaufanie!