O osiedlu

To położone w północno-zachodniej części miasta, w rejonie ujścia Bystrzycy do Odry osiedle, znajduje się w granicach Wrocławia od 1928 roku.

Pierwsza wzmianka o miejscowości w formie „Protsch” pochodzi z 1318 roku. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od wyrazu „pracz”, czyli tego, który pierze bieliznę. Ma związek ze średniowiecznym, służebnym charakterem wsi, której mieszkańcy zajmowali się praniem odzieży pochodzącej z pobliskiego dworu w Leśnicy.
W 1945 roku dokonano błędnej rekonstrukcji nazwy i początkowo osiedle nosiło nazwę „Bródź”. W 1947 roku zmieniono nazwę na „Pracze Odrzańskie” ze względu na przebiegającą wzdłuż osiedla rzekę Odrę. Błąd z powojennym nazewnictwem pozostał w nazewnictwie głównej z ulic osiedla, która do chwili obecnej nosi nazwę ul. Brodzkiej.

Czy wiesz, że:
W latach 1928-29 na polecenie Wrocławskiego Towarzystwa Walki z Gruźlicą na terenie Pracz Odrzańskich zbudowano osiedle złożone z 32 mieszkań w zabudowie szeregowej dla rodzin oraz 2 bloki po 16 mieszkań dla samotnych chorych na gruźlicę. Było to pierwsze tego typu osiedle w Niemczech. Wyjątkowe pod względem architektonicznym usytuowane w ten sposób, żeby każdy miał odpowiedni dostęp do światła słonecznego.

Obecnie w zabytkowym kompleksie 6 budynków służących ponad 100 lat temu za Zakład dla Ubogich i Nieuleczalnie Chorych znajduje się PORT Polski Ośrodek Rozwoju Techniki.

Pracze Odrzańskie w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 4987
Liczba mieszkańców w 2021: 5733
Powierzchnia: 10 021 903,69 m2