O osiedlu

Z osady średniowiecznej przez katolicyzm i protestantyzm, siedzibę dwóch żeńskich zakonów, w drugiej połowie XX w. Widawa włączona została do granic miasta Wrocławia.

Widawa powstała z połączenia dwóch sąsiednich miejscowości: Widawy, oraz dawnego majątku ziemskiego – Pracz nad Widawą. Pierwsze wzmianki o ówczesnej osadzie sięgają aż XII wieku.

Od XVI wieku w Widawie znacząco rozszerzał się luteranizm, więc gdy w późniejszych latach stojący tam kościół został przekazany znacznie mniej licznym katolikom, tamtejsza parafia zaczęła niszczeć. Na przestrzeni lat proporcje wyznawców obu religii nastąpiły zamianie, by na początku XX wieku przywitać w Widawie dwa katolickie zakony żeńskie. W 1917 roku postała tam placówka sióstr boromeuszek, prowadzących szpital św. Jerzego we Wrocławiu. W kolejnych latach siostry szkolne de Notre Dame zakupiły na tych terenach majątek ziemski.

Czy wiesz, że:
Na początku XX wieku przez Widawę przejeżdżała Wąskotorowa Kolejka Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicka – popularny w Prusach środek transportu na bliskie odległości.

Oblężenie Wrocławia podczas II Wojny Światowej oszczędziły Widawę, jednak późniejszy przemarsz wojsk radzieckich oraz ich zakwaterowanie spowodowało duże zniszczenia oraz spalenie tamtejszego majątku ziemskiego.

Dziś możemy podziwiać piękno zabytkowego kościoła pw. św. Anny, który kilkukrotnie był przerabiany i restaurowany. Najstarsza jego część pochodzi z 1344-48 roku.

Na osiedlu działa Klub Sportowy Tomtex Widawa Wrocław. Założona w 2011 roku sekcja piłki nożnej składa się głównie z mieszkańców osiedla oraz pobliskich wiosek.

Widawa w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 1594
Liczba mieszkańców w 2021: 1680
Powierzchnia: 4 100 069,61 m2