O osiedlu

Dołączone do Wrocławia w 1928 roku Kuźniki składają się głównie z małych, 4-piętrowych bloków, wybudowanych około roku 1980. Na osiedlu są również grupy domków jednorodzinnych oraz zabudowa szeregowa.

Pierwsza wzmianka o osiedlu pochodzi z 1288 roku. W 1845 osiedle liczyło 180 mieszkańców, dwór, folwark, 23 domy, gospodę, trzy zakłady rzemieślnicze oraz dwa sklepy.

Przez osiedle przebiega linia kolejowa do Zielonej Góry, Szczecina, czy Głogowa. Stacja kolejowa Wrocław Żerniki istnieje tu od końca XIX wieku.

Czy wiesz, że:
Do II wojny światowej na Kuźnikach istniała niewielka fabryka parowozów wąskotorowych Feldbahn- und Lokomotivfabrik Smoschewer & Co, później przemianowana na Budich.

Podczas oblężenia Festung Breslau w Kuźniki zajęte zostały przez Rosjan już w marcu, ale niemieckie wojska nie poddały się bez walki. Na chwilę ponownie odebrały osiedle używając wówczas broni chemicznej zrzucanej przez niemieckich spadochroniarzy. Armia Czerwona zajęła Kuźniki ponownie 1 kwietnia.

Położony tu niewielki Las Kuźnicki należy do terenów komunalnych. Położony przy ulicach Hermonowskiej i Puckiej rozciąga się wzdłuż terenów działkowych. W drzewostanie lasu dominują głównie dęby, jesiony i graby, a podszyciu dziki bez i głóg. W lesie znajduje się pozostałość po niewielkim, zdewastowanym cmentarzu poniemieckim, który zlikwidowany został w 1963 roku.

Kuźniki w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 5917
Liczba mieszkańców w 2021: 5792
Powierzchnia: 1 463 199,53 m2