O osiedlu

Maślice Małe oraz Maślice Wielkie to osiedla o dużej dynamice rozwoju. Do Wrocławia przyłączone w 1928 roku.

Najstarsze wzmianki o Maślicach pochodzą z 1193 roku, kiedy to papież Celestym III zatwierdził ją opactwu NMP na Piasku. W 1630 roku pierwszy raz była mowa o osadzie Maślice Wielkie, z czego wniosek, że podział na Maślice Wielkie i Maślice Małe już wtedy był faktem. W 1675 roku klaryski otrzymały zezwolenie cesarza na sprzedaż obu tych wsi oraz Rędzina, ponieważ często przynosiły straty ze względu na wylewy Odry. W 1845 roku wieś liczyła 247 mieszkańców i 40 domów, a ponadto 2 folwarki.

Maślice Małe w pierwszej połowie XIX wieku były często obierane za kierunek wycieczek wrocławian. W 1845 roku miała 244 mieszkańców. Hodowano tu wówczas 1200 owiec i 160 sztuk bydła. Pochodząca z początków XX wieku zabudowa osiedla w zasadzie uniknęła zniszczeń wojennych i można ją podziwiać po dziś dzień.  

Czy wiesz, że:
Przed wojną na Maślicach znajdowała się fabryka Siemensa, gdzie produkowano części elektroniczne. Z obecnych 33 budynków znajdujących się przy ul. Północnej, przed wojną wybudowano tylko 17. Pierwotnie obiekt zajmował zdecydowanie większą powierzchnię, w chwili obecnej jest to około 76 ha. W trakcie wojny produkowano tu amunicję 30 mm, silniki dla okrętów podwodnych oraz sprzęt dla Luftwaffe.

Maślice ciągle się rozbudowują. W 2021 roku planowane jest zakończenie budowy Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Suwalskiej, w którym siedzibę znajdzie Rada Osiedla, miejska biblioteka, klub seniora.

Maślice w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 10 086
Liczba mieszkańców w 2021: 11995
Powierzchnia: 6 608 860,27 m2