O osiedlu

Kleczków, dawniej położony na peryferiach miasta, dziś znajduje się praktycznie w samym centrum. Włączony został do granic Wrocławia w 1808 roku.

Osada Klein Kletschkau do 1794 roku znajdowała się na prawym brzegu rzeki. Później w skutek regulacji starej Odry północną granicę wyznaczał główny nurt rzeki. Od południa granicę z Nadodrzem tworzy linia kolejowa do Oleśnicy.

W Kleczkowie, jako niegdyś peryferyjnym wobec miasta, zlokalizowano m.in. więzienie (Zakład Karny nr 1), jak również szpital psychiatryczny. W granicach osiedla leży też część infrastruktury odrzańskiego portu miejskiego. Tu wśród starych, zabytkowych kamienic rozrosło się wielkie nowoczesne osiedle Promenady Wrocławskie. Punktem charakterystycznym osiedla jest zbudowany w latach 30-tych XX wieku elewator zbożowy przy ul. Rychtalskiej.

Czy wiesz, że:
Znajdujący się na Kleczkowie Port Miejski został wybudowany w latach 1897–1901. Położony jest w 255 kilometrze rzeki. Projektantami portu byli między innymi: Richard Plüddemann, Karl Klimm, L. Günther.

Kleczków w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 6424
Liczba mieszkańców w 2021: 7082
Powierzchnia: 1 881 324,66 m2