O osiedlu

Osiedle Polanowice-Poświętne-Ligota położone jest na północy miasta. W jego skład wchodzą Poświętne, Polanowice oraz część Ligoty.

Poświętne wspomniano po raz pierwszy w zapiskach z 1362, jako o folwarku blisko rzeki Widawy zwanym Poswentne albo Lilienthal. Pod koniec XVIII wieku mieszkały tu 62 osoby, w tym 8 zagrodników. Wieś była własnością prywatną, prócz dworu i folwarku wspomina się też o karczmie.

Pod koniec XIX wieku zmarli bezpotomnie właściciele majątku w Poświętnem – rodzina von Drabizius. Majątek wykupili w 1897 ojcowie bonifratrzy, urządzając w nim sanatorium dla swojego szpitala oraz kaplicę pod wezwaniem św. Rodziny. Później majątek rozbudowali, przekształcili kaplicę w kościół, dookoła urządzili spory park, a w 1926 uruchomili tu szpital ortopedyczny.

W 1928 Poświętne przyłączono do Wrocławia. W latach 30. powstały tu pierwsze nieliczne jeszcze domy wielorodzinne oraz tor kolarski. Po wojnie dominowała tu raczej zabudowa jednorodzinna, chociaż część terytorium Poświętnego, szczególnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej, przeznaczono w latach 70. pod zabudowę przemysłową (mleczarnia, piekarnia). Pod koniec XX wieku powstało w Poświętnem kolejnych kilka zgrupowań zabudowy wielorodzinnej.

Poświętne dzieli się na starszą część wzdłuż ulicy Poświęckiej i nowszą, wzdłuż ulicy Milickiej.

Wzmiankowana w połowie wieku XIII wieś Polanowice stanowiła własność kapituły katedralnej. Po sekularyzacji w 1810 samodzielne sołectwo posiadało własną szkołą, wiatrak, cegielnię, folwark i komorę celną.

Czy wiesz, że:
Nazwa Polanowice pochodzi od polskiej nazwy określającej pole lub polanę. Według niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy’ego wywodzi się ona od polskiej nazwy „polowania”, które również ma swój źródłosłów w słowie pole. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia jako najstarszą zanotowaną nazwę – Polanowice podając jej znaczenie „Jagdberzirk” czyli po polsku „Rejon, rewir łowiecki”.

Pod koniec XIX stulecia w związku z budową nowoczesnych umocnień Wrocławia zbudowano na północny zachód od Polanowic schron piechoty. Istnienie tego dzieła warownego, otoczonego strefą rejonu ograniczeń budowlanych, ograniczało możliwość rozwoju miejscowości w kierunku zachodnim. Obecnie fort ten jest największą atrakcją turystyczną Polanowic, udostępnianą do zwiedzania przez Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne.

Wieś przyłączona do Wrocławia 1 stycznia 1973. W latach 80. zbudowano tu kościół NMP Matki Kościoła, od lat 90. datuje się przyspieszenie zabudowy, tak jednorodzinnej, jak wielorodzinnej.

Ligota lokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziorka Ligockiego (na południe) – na terenie zgrupowania domków jednorodzinnych przy ulicach Czeskiej, Morawskiej i sąsiednich oraz znajdującego się obok zgrupowania bloków z wielkiej płyty przy ul. Jugosłowiańskiej i Chorwackiej.

Polanowice-Poświętne-Ligota w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 4459
Liczba mieszkańców w 2021: 5623
Powierzchnia: 5 647640,43 m2