O osiedlu

Pilczyce – Kozanów – Popowice Północ to jedno z większych osiedli naszego miasta. Trzy osobne regiony połączone w jedno.

Pilczyce i Kozanów to osiedla z rozbudowaną historią. Urodził się tu, wychowywał i również mieszkał po przejściu w stan spoczynku feldmarszałek pruski Remus von Woyrsch, który był posiadaczem wielu ziem na tych terenach, w tym tych zlokalizowanych w obecnym Parku Zachodnim.

Na początku maja 1945 roku oba osiedla zajęły wojska radzieckie. Po wojnie zlokalizowano w północno-zachodniej części Kozanowa bazę wojskową i poligon Armii Radzieckiej. Obecnie w tym miejscu znajduje się komisariat policji Wrocław – Fabryczna.

Czy wiesz, że:
Na Kozanowie na początku XX wieku istniała stocznia. Specjalizowano się tu m.in. w budowie holowników tylnokołowych, za które stocznia otrzymała w 1910 roku nagrodę Grand Prix na międzynarodowej wystawie w Brukseli. Z basenu portowego oraz starych hangarów korzysta obecnie Fundacja Hobbit, która ma tam swoją przystań wodną.

W miejscu Parku Zachodniego przed wojną istniał cmentarz komunalny. Dziś częścią parku jest ciągle działający zabytkowy cmentarz żydowski.

Do lat 70. Kozanów był słabo zaludnionym osiedlem. Charakterystyczne bloki z wielkiej płyty zaczęły się pojawiać dopiero na początku lat 80. W przeciwieństwie do Pilczyc, które już w latach 30. zabudowane były głównie dwu- i trzy- lub czteropiętrowymi domami wielorodzinnymi z wspólnymi ogrodami lub zielonymi dziedzińcami na tyłach.

Oddzielone pasem śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia Popowice – Północe są wspólną częścią tego wielkiego osiedla. Mimo bogatej historii osiedle to, podobnie jak sąsiedni Szczepin zostało zupełnie zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau.

Popowice, jak i Kozanów przed wojną i przez wiele lat po wojnie – jako teren zalewowy w razie powodzi – nie były zasiedlane w swej nadodrzańskiej części. Jednak lekceważąc te zagrożenia w latach 70tych wybudowano na Popowicach bloki mieszkalne z wielkiej płyty. Dziś również powstaje tam wielkie osiedle w dawnym porcie Popowice.

To potężne osiedle ma bogatą infrastrukturę – sklepy osiedlowe, usługi i przede wszystkim rozmyślny plan zagospodarowania przestrzennego to zdecydowane zalety tych osiedli. Liczne tereny zielone w których skład wchodzą m.in. Park Zachodni, Park Popowicki czy Las Pilczycki, w którego skład wchodzi obszar Natura 2000. Na terenie osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północ znajdziemy Halę Sportową Orbita, zaś na krańcu osiedla Stadion Miejski. Przedstawienia dla dzieci, dorosłych, oferta kulturalna dostępna jest m.in. w Klubie Anima oraz Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „Piast”.

Pilczyce-Kozanów-Popowice Północ w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 33494
Liczba mieszkańców w 2021: 31929
Powierzchnia: 8 534 004,64