O osiedlu

Osobowice-Rędzin to osiedle położone na zachodzie miasta. Składa się z Osobowic, włączonych do Wrocławia w 1928 oraz Rędzina, włączonego w 1973.

Na początku XX wieku wschodnia część terenu Osobowic służyła już Wrocławiowi jako Städtliche Rieselfelder – miejskie pola irygacyjne (dziś znajdują się tam ogródki działkowe przecięte obwodnicą śródmiejską Wrocławia, a pola irygacyjne przeniesiono na obszary nieco odleglejsze – bardziej na zachód i północ). Obecnie pola irygacyjne stanowią znaczną część powierzchni osiedla.

Od momentu przyłączenia Osobowic do Wrocławia pojawia się tu zabudowa willowa i podmiejska. W tym czasie w południowo-wschodniej i zachodniej części Osobowic utworzono dwie zatoki w Odrze, służące jako zimowiska barek rzecznych. W 1931 przebudowano jedną z tutejszych gospód na kościół św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Podczas wojny w tutejszych restauracjach urządzono obóz deportacyjny dla Polaków. Po wojnie zaś wojsko utworzyło tu ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy z przystanią nad Odrą.

W 2004 oddano do użytku most Milenijny będący fragmentem obwodnicy śródmiejskiej, łączący Osobowice z leżącymi po drugiej stronie Odry Popowicami. Do czasu oddania do eksploatacji tego mostu jedynym połączeniem Osobowic z resztą miasta była ulica Osobowicka, którą wiedzie wybudowana jeszcze na przełomie wieków XIX i XX linia tramwajowa zwieńczona najstarszą w mieście pętlą tramwajową.

Na osiedlu Osobowice-Rędzin znajduje się miejski Las Osobowicki. Spacerując po jego licznych drogach i ścieżkach leśnych dojdziemy w końcu do usytuowanego przy ul. Lipskiej wzgórza i znajdującej się na nim Kaplicy Kornów, gdzie w nawie bocznej umieszczona jest wykonana ok. 1600 roku figurka Matki Bożej Osobowickiej. W krypcie pod kaplicą pochowany został Johann Gottlieb Korn – fundator tej świątyni, która w obecnym kształcie powstała na początku XIX wieku.

Od początku XX wieku Las Osobowicki był bardzo modnym miejscem wycieczek Wrocławian. Na tzw. Szwedzkim Szańcu w 1902 roku na zlecenie Towarzystwa Upiększania Miasta zbudowano 47-metrową wieżę widokową, z której rozpościerał się widok na cały Wrocław. Dla zgłodniałych turystów zbudowano również gospodę, w miejscu której obecnie znajduje się parking. Niestety w 1945 roku podczas obrony Festung Breslau wieża została wysadzona przez wojska niemieckie, prawdopodobnie z obawy przed zdobyciem jej przez zbliżających się Rosjan.

Czy wiesz, że:

Pierwsze ślady człowieka w rejonie wzgórz osobowickich datuje się na młodszą epokę kamienia i datowane są pomiędzy 4200 a 1700 r. p.n.e. Znajdowane są też ślady z późniejszego okresu, z epoki brązu; pod jej koniec, ok. 800–650 r. p.n.e. powstały tu pierwsze grodziska – na Górce Kaplicznej (121 m n.p.m.) i Szańcu Szwedzkim (127 m n.p.m.) w obecnym Lesie Osobowickim.

Rędzin, który również dawniej był samodzielną wsią, do 1945 pod niem. nazwą Ransern położony jest w północno-zachodniej części miasta, na prawym brzegu Odry, przez Las Osobowicki graniczy z Osobowicami na południowym wschodzie, z Pilczycami na południu, Maślicami na południowym zachodzie, Praczami Odrzańskimi na północnym zachodzie, Lesicą i Świniarami na północy oraz Lipą Piotrowską na wschodzie. W Rędzinie wytyczonych jest tylko kilkanaście ulic (oraz dwie mające własne nazwy groble), w większości mających wciąż charakter wiejskich dróg, z których najważniejszą jest ulica Wędkarzy, będąca przedłużeniem łączącej Rędzin z resztą miasta ulicy Osobowickiej.

Oprócz Lasu Osobowickiego znajdującego się na granicy Rędzina, do jego terytorium zalicza się Las Rędziński (dawniej nazywany Maślickim; wykupiony przez miasto w 1928 i zamieniony na park) na brzegu rzeki i Wyspę Rędzińską na Odrze. Na wysokości tej wyspy, naprzeciw leżących na lewym brzegu rzeki Pilczyc, południowy (pilczycki) nurt Odry przecina Jaz Rędzin, a po północnej (rędzińskiej) stronie wyspy znajdują się dwie równoległe śluzy Rędzin, umożliwiające statkom pokonanie tego stopnia wodnego. Jaz i pierwszą śluzę wybudowano w latach 1913-1917, natomiast drugą śluzę, zaprojektowaną w 1925 zrealizowano w latach 1931-1934. Komory śluz mają długość ponad 200 m (starszej – 203, nowszej – 226) i szerokość 12 metrów.

W 2011 roku oddano do ruchu przebiegającą przez Rędzin Autostradową Obwodnicę Wrocławia. Na Wyspie Rędzińskiej został usytuowany pylon Mostu Rędzińskiego o wysokości 122 metrów.

Osobowice-Rędzin w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 3043
Liczba mieszkańców w 2021: 2955
Powierzchnia: 18 646 718,39 m2