O osiedlu

Pierwsza wzmianka o wsi Swojczyce pochodzi z 1292 roku, a o Strachocinie z roku 1320. Powstanie Wojnowa jako odrębnej miejscowości to z kolei rok 1928, w którym oddzieliły się od włączanych w obręb Wrocławia Swojczyc.

Na obecny kształt Swojczyc miały wpływ lata 1912 – 1917, kiedy to przekopano dwa kanały: nawigacyjny i powodziowy, oddzielając wsie od Sępolna i Bartoszowic. Wieś nie ucierpiała podczas oblężenia Festung Breslau, w związku z czym nadal znajdziemy tam oryginalną, poniemiecką zabudowę. Najstarszym zabytkiem jest kościół pw. św Jacka, z przełomu XVI i XVII wieku.

Wojnów był niewielką wioską, do której w 1945 przybyli repatrianci spod Lwowa. Więź z miejscem pochodzenia była tak silna, że zmienili nazwę miejscowości na Dublany – to miejscowość, z której przenieśli się pod Wrocław. Dublany Wojnowem stały się w 1947 roku, a w 1951 przyłączone zostały do Wrocławia.

Czy wiesz, że:
Niemiecka nazwa Strachocina to Drachenwald lub Drachenbrunn, Smoczy Las i  Smocza Studnia, i jest związana z legendą o smoku Strachocie, który miał niegdyś zamieszkiwać Las Strachociński. Po Wrocławiu można pojeździć zabytkowym tramwajem, Strachotkiem, który prawdopodobnie hałasuje jak prawdziwy smok.

Czym żyją mieszkańcy osiedla? Wygrywaniem Wrocławskich Budżetów Obywatelskich. Oczkiem w głowie lokalnych aktywistów jest Swojczycki Park Czarna Woda – położony w starorzeczu Odry teren zielony, który z nieużytku i nielegalnego wysypiska w ciągu kilku lat stał się pięknym parkiem, z kładkami, pomostami i ścieżką edukacyjną. Trzy etapy renowacji zostały sfinansowane ze środków WBO. Niedaleko parku działa Rewir Twórczy – Centrum Aktywności Lokalnej, które integruje mieszkańców wokół różnych osiedlowych spotkań i wydarzeń.

Mieszkańcy czekają także na rozpoczęcie budowy północnej części Obwodnicy Śródmiejskiej, która ma uwolnić ich osiedle od korków, zanieczyszczeń i rozjeżdżonych ulic.

Strachocin, Swojczyce, Wojnów w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 6 072
Liczba mieszkańców w 2021: 7 739
Powierzchnia: 12 487 353,54 m2