LUDZIE

Miasto to ludzie. Szczęśliwi i zdrowi mieszkańcy to szczęśliwe miasto. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy takiego ekosystemu, który nie będzie nam szkodził, a zamiast tego – będzie wspierać naszą kondycję fizyczną i pomoże realizować codzienne zadania.

ZDROWIE

Aby wspierać zdrowie mieszkańców, ograniczyć choroby i zmęczenie fizyczne potrzebujemy przede wszystkim czystego powietrza, niezaśmieconej okolicy i zielonych przestrzeni.

INFRASTRUKTURA

Aby pomagać mieszkańcom osiągać ich cele, niezbędna jest infrastruktura komunikacyjna, która odpowiada ich aktualnym potrzebom i uwzględnia kierunki nadchodzących zmian.

o nas

Bezpartyjny Wrocław

Bezpartyjny Wrocław to grono społeczników, ludzi idei i wizjonerów o otwartych umysłach, którzy pragną wdrażać zarazem najprostsze i najefektywniejsze rozwiązania służące mieszkańcom.

co nowego

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na debatę Mazur – Maj – Maćków.

Debata Mazur – Maj – Maćków już 21 stycznia 2023. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskus…

Budowa linii Kolei Dużych Prędkości przechodzących przez Wrocław

Stanowisko Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław w sprawie budowy linii Kolei Dużych Prędkości przechod…

W poszukiwaniu budynków dla Uchodźców

Małgorzata Burnecka, przewodnicząca zarządu osiedla Karłowice-Różanka i wiceprezes naszego Stowarzys…

media

WIDEO

Piosenka o Wrocławiu, stworzona specjalnie dla Bezpartyjnego Wrocławia.

gdzie jesteśmy

Media społecznościowe

Jesteśmy w mediach społecznościowych.
Szukajcie nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie

Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
BEZPARTYJNY WROCŁAW

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

Michał Tekliński

PREZES

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. W latach 2004 – 2008 lider i koordynator wrocławskiego Oddziału Instytutu Tertio Millennio. Zaangażowany w działanie kilku stowarzyszeń i fundacji. Prezes Mennicy Wrocławskiej, przedsiębiorca i członek zespołów doradczych ds. Rynku pracy (Powiatowa Rada Rynku Pracy we Wrocławiu, Zespół ds. COVID-19 przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na Dolnym Śląsku). Zwolennik jednomandatowych okręgów wyborczych.

dr Małgorzata Burnecka

WICEPREZES

Socjolog komunikacji i kulturoznawca. W przestrzeni publicznej za najistotniejszy element uznaje jawność funkcjonowania państwa na wszystkich szczeblach jego organizacji. W pracy zawodowej skupia się na teorii komunikacji i innowacji, szczególnie w zakresie komunikacji międzykulturowej, negocjacji, badań społecznych i partycypacji społecznej z wykorzystaniem nowych technologii. Wykładowca, redaktor naczelna magazynu „Wroclife” w latach 2016-2017, od 2018 roku prezes Fundacji Wroclife. Wieloletnia członkini Stowarzyszenia na rzecz JOW, działa na rzecz procesów demokratyzacji od najniższego szczebla, blisko współpracuje ze społecznościami lokalnymi i NGO, organizując wydarzenia miejskie, naukowe i kulturalne.

Patryk Hałaczkiewicz

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności Integracja europejska i polityka regionalna. Absolwent studiów MBA in Community Management Krakowskiej Szkoły Biznesu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie Zastępca Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie. Przez 2 lata związany zawodowo z Kolejami Dolnośląskimi S.A., w których pełnił funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Promocji oraz Dyrektora ds. Handlowych. W przeszłości również związany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której zajmował się realizacją powstawania dokumentów strategicznych JST, w tym strategii rozwoju lokalnego. Prezes Klubu Piłkarskiego “Bielawianka Bielawa”, członek Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Jeden z liderów Ruchu na rzecz JOW, współtwórca Bezpartyjnych Samorządowców.

Roman Kozłowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na której studiował handel zagraniczny na Wydziale Gospodarki Narodowej. Podczas studiów reaktywował Niezależne Zrzeszenie Studentów AE we Wrocławiu i został pierwszym przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie europeistyki (Master in European Studies) na Politechnice Bremeńskiej oraz Executive MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2002 – 2013 pracował przy wdrażaniu programu BSR INTERREG jako Project Manager w Investitionsbank Schleswig-Holstein w Rostocku. Od roku 2013 przez pięć lat pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Lubinie. Od 2018 do 2021 roku był prezesem zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, a od kwietnia 2021 pełni funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju we Wrocławiu. W wolnym czasie pracuje społecznie. Od kilku lat pełni funkcję członka zarządu trzech stowarzyszeń, tj. Bezpartyjni Samorządowcy, Rzeczpospolita Samorządna oraz Bezpartyjny Wrocław.

Bartłomiej Kubicz

Dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Województwa Dolnośląskiego. Absolwent Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunkach menadżer sportu oraz turystyka i rekreacja, a także Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku MBA in Community Management. Współtwórca Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego, organizator wielu eventów, wydarzeń, wystaw oraz imprez. Współpracuje z przedstawicielami miast, organizatorami atrakcji turystycznych, działaczami NGO, opiekunami szlaków tematycznych Dolnego Śląska przy tworzeniu pozytywnego wizerunku regionu. Skupia się na współpracy z wieloma partnerami. Obecnie opiekuje się dwoma międzynarodowymi projektami województwa dolnośląskiego: organizacją Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9.09.2021) oraz Wystawą Expo 2021 w Dubaju.


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Artur Heliak

Bartosz Jungiewicz

Maciej Skawra