Bohaterowie – wybory do Rad Osiedli 2021

Wybory do Rad Osiedli 2021

Zwracamy się do wrocławian, żeby wzięli udział w głosowaniu na radnych osiedlowych najbliższej kadencji 2021-2026.

Trzydzieści lat temu we Wrocławiu przestał obowiązywać podział na 5 dużych dzielnic (Stare Miasto, Śródmieście, Fabryczna, Krzyki, Psie Pole) i zamiast nich powstały osiedla, których jest dzisiaj 48.

Każde osiedle ma swoją Radę złożoną z 15 lub 21 radnych. Radni wybierani są wyłącznie spośród mieszkańców danego osiedla i reprezentują ich interesy.

Bezpartyjny Wrocław
Wybory do rad osiedli 2021

Pomimo faktu, że w Radach zasiada łącznie ponad 780 radnych, w ubiegłych latach frekwencja wyborcza nie osiągnęła poziomu choćby 10%.

Jako Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław zachęcamy wszystkie lokalne bohaterki i wszystkich lokalnych bohaterów do podjęcia trudu startu w tegorocznych wyborach, a także zachęcenia swoich sąsiadów do udziału w głosowaniu.

Praca na rzecz małej, lokalnej społeczności nie jest łatwa, ale podobnie jak wiele rzeczy, które w życiu przychodzą z trudem, potrafi przynieść ogromną satysfakcję.

Z doświadczenia naszego Stowarzyszenia wynika wprost, że Rady złożone z ludzi szczerze kochających swoje osiedle i ceniących sobie jego dobro, osiągają zdecydowanie lepsze wyniki w negocjacjach z gminą i spółkami gminnymi. Są zdecydowanie bardziej otwarte na współpracę z lokalnymi NGO-sami, wsparcie projektów WBO i innych aktywności społecznych, tak ważnych w codzienności mieszkańców.

Tylko mieszkaniec wie, czego potrzebuje jego najbliższa okolica i jakie codzienne problemy trapią sąsiadów. A co najważniejsze – wie najlepiej, jak można tym lokalnym sprawom zaradzić i podnieść komfort osiedlowego życia.

Czasem chodzi o nową lokalizację przystanku autobusowego, czasem o progi zwalniające na wąskiej, osiedlowej uliczce – to jedynie przykłady prostych odpowiedzi na nasze potrzeby związane z bezpieczeństwem i jakością życia.

Zostań bohaterem swoich lokalnych spraw. Weź w swoje ręce organizację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów, popraw bezpieczeństwo najbliższych na swojej ulicy. Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz dumny ze swojego osiedla. I tylko od Ciebie zależy, czy zostaniesz jego bohaterką. Wybory do Rad Osiedli już niedługo, 17 października 2021.

Bezpartyjny Wrocław
Wybory do rad osiedli 2021

Wybory do 48 Rad Osiedli Wrocławia
odbędą się już 17 października 2021.

Czym zajmuje się Rada Osiedla?

Radni inicjują budowanie lokalnych więzi, integrują mieszkańców i wspierają ich aktywności na rzecz społeczności sąsiedzkiej. Wsłuchują się w potrzeby mieszkańców, pośredniczą między mieszkańcami a Miastem, organizują konsultacje społeczne i akcje informacyjne. Współpracują z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, ale przede wszystkim – z mieszkańcami. Rady Osiedli zajmują się także opiniowaniem uchwał Rady Miejskiej, między innymi Budżetu Miasta.

Radni mogą wnioskować
do władz miasta m.in. w sprawach:

  • powstania na Osiedlu domu kultury, szkoły, przedszkola czy ośrodka sportu,
  • zmian w rozkładzie jazdy MPK, organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
  • organizacji podstawowej opieki zdrowotnej,
  • tworzenia skwerów i miejsc zielonych oraz wprowadzania form ochrony przyrody,
  • zmian organizacji ruchu drogowego, wprowadzenia ograniczeń dla poprawy bezpieczeństwa pieszych,
  • wszczęcia procedury uchwalenia planu zabudowy obszaru położonego w obrębie Osiedla, przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rada Osiedla także:

  • opiniuje liczbę i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na Osiedlu,
  • występuje o dodatkowe środki na bieżące aktywności organizowane dla mieszkańców (festyny, warsztaty, spotkania etc.),
  • wnioskuje o projekty z Funduszu Osiedlowego i Funduszu Czasu Wolnego,
  • współpracuje z Centrami Aktywności Lokalnej, domami kultury oraz lokalnymi organizacjami społecznymi.