O osiedlu

Osiedle Gądów-Popowice Południe położone jest na zachodzie Wrocławia. Składa się z Gądowa Małego oraz leżącej na południe od ulicy Legnickiej części Popowic.

Jeszcze w XIX wieku obszar leżący na południe od ul. Legnickiej był niezamieszkany. W latach 1919‒1927 powstało tam duże osiedle domów wielorodzinnych, wzniesione na obszarze 47 ha przez Towarzystwo Osiedlowe Wrocław dla 8 tysięcy mieszkańców. Było to nowoczesne założenie urbanistyczne o modernistycznej architekturze. W centrum tego osiedla, przy dzisiejszej ul. Kłodnickiej, znajdował się duży prostokątny skwer, na którego obu końcach były szkoła podstawowa oraz katolicki kościół św. Jadwigi. Przy placu były budynki pięciokondygnacyjne, niższe na jego peryferiach. Osiedle to zostało całkowicie zniszczone w czasie oblężenia Festung Breslau.

Teren znajdującego się na południe od ulicy Legnickiej, zniszczonego w czasie wojny osiedla, zabudowano ponownie. Dominuje tu budownictwo jednorodzinne we wschodniej części i bloki mieszkalne z wielkiej płyty – w zachodniej. Znajduje się tu I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 2.

W październiku 2007 na terenie zlikwidowanej w 1999 rzeźni miejskiej pomiędzy ulicą Legnicką a Bystrzycką, uruchomiono centrum handlowe Magnolia Park – największą galerię handlową na Dolnym Śląsku.

Dużą straszą część tego osiedla stanowi Gądów, którego nazwa po raz pierwszy notowana była już ok. 1300 roku. W 1795 wieś o nazwie Klein Gandau liczyła 14 domów, w tym dwie gospody i 88 mieszkańców. Znajdowała się w okolicach wschodniej części dzisiejszej ulicy Balonowej i aż do czasu drugiej wojny światowej był to jedyny obszar zwartego osadnictwa pomiędzy dzisiejszą ul. Na Ostatnim Groszu, a rzeką Ślęzą.

W 1872 teren pomiędzy wsią a ul. Legnicką kupiło wojsko i używało go jako plac ćwiczeń.

Czy wiesz, że:
W 1906 na zakończenie manewrów śląskich między wsią Gądów Mały, a ul. Legnicką odbyła się na nim uroczysta defilada gwardii honorowej, którą odbierał cesarz Wilhelm II. Jako osobisty gość cesarza przyglądał się jej Winston Churchill.

Na dawnym placu ćwiczeń garnizonu Breslau powstało w 1910 roku lotnisko wojskowe. Było jednym z pierwszych, historycznych lotnisk niemieckich. W czasie I wojny światowej zostało rozbudowane i wykorzystywano je do celów wojskowych. Po ratyfikacji układu wersalskiego lotnisko przyjęło charakter cywilny. W 1936 roku na lotnisku otwarto nowy terminal lotniczy, którego budynek nadal istnieje. Dziś mieści się tam m.in. Przedszkole nr 113. W czasie II wojny światowej lotnisko podlegało lotnictwu wojskowemu – Luftwaffe.

W 1946 roku, po przejęciu przez Polskę, wykonano remonty mocno zniszczonych obiektów lotniskowych, umożliwiło to rozpoczęcie procesu szkolenia i uruchomienie lotów pasażerskich. Na lotnisku powstawały i w różnych latach prowadziły swoją działalność liczne organizacje lotnicze, m.in. Aeroklub Wrocławski i oddział PLL LOT. W działającym przy lotnisku Zakładzie Sprzętu Lotnictwa Sportowego wyprodukowano ponad 1000 szybowców – ostatni oblot produkcyjny odbył się w 1979 roku.

W połowie lat 70. teren Gądowa przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową i podjęto decyzję o likwidacji lotniska. Na jego miejscu powstało osiedle, a nazwy ulic – Balonowa, Skrzydlata, Szybowcowa, Latawcowa, Sterowcowa, Samolotowa, Eugeniusza Horbaczewskiego, Stefana Drzewieckiego, Jerzego Bajana, Ludwika Idzikowskiego, Franciszka Hynka oraz bulwarów: Dedala, Ikara – nawiązują do lotniczej przeszłości tego miejsca. Według planu w blokowisku na obszarze 164 ha miało zamieszkiwać 36 tysięcy ludzi.

Pod koniec lat 90. zaczęto realizować oryginalną koncepcję tzw. Rynku Zachodniego, czyli centrum handlowo-rekreacyjnego, na bulwarze Ikara. W jego centrum znajduje się pomnik projektu mgr Bogny Kozery, kamienny obelisk z lotniczym orłem i tablicą upamiętniającą lotnisko.

Gądów-Popowice Południe w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 25788
Liczba mieszkańców w 2021: 25171
Powierzchnia: 3 134 568,83 m2