Miasto to ludzie. Szczęśliwi i zdrowi mieszkańcy to szczęśliwe miasto. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy takiego ekosystemu, który nie będzie nam szkodził, a zamiast tego – będzie wspierać naszą kondycję fizyczną i pomoże realizować codzienne zadania.

Aby wspierać zdrowie mieszkańców, ograniczyć choroby i zmęczenie fizyczne potrzebujemy przede wszystkim czystego powietrza, niezaśmieconej okolicy i zielonych przestrzeni.

Aby pomagać mieszkańcom osiągać ich cele, niezbędna jest infrastruktura komunikacyjna, która odpowiada ich aktualnym potrzebom i uwzględnia kierunki nadchodzących zmian.

ZDROWIE

Zapewnienie mieszkańcom warunków pomagających utrzymać zdrowie polega przede wszystkim na ograniczeniu zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia wpływające negatywnie na naszą kondycję fizyczną traktujemy szeroko: jako czynniki chemiczne, fizyczne, akustyczne i świetlne. Chcemy skupić się na poważnej redukcji każdego z nich poprzez zmniejszeni emisji smogu, hałasu, zbędnego światła, ale także zmniejszenie ilości wytwarzanych przez wrocławian śmieci.

Większość naszych odpadów to tworzywa sztuczne, których recykling jest bardzo problematyczny. Nie jest on rozwiązaniem, a usprawiedliwieniem naszych działań, dlatego kluczowa jest tu zmiana paradygmatu. W trosce o zdrowie nas i przyszłych pokoleń kluczowe jest położenie akcentu nie na segregację, a na zmniejszenie ilości generowanych przez nas śmieci.

Postulujemy, by instytucje miejskie dawały mieszkańcom dobry przykład i zmniejszyły produkcję odpadów, między innymi poprzez radykalne ograniczenie jednorazowych opakowań. Uważamy, że kolejną dobrą praktyką będzie wprowadzanie we wszystkich realizacjach i działaniach miejskich materiałów chemicznie neutralnych, biodegradowalnych i z surowców odnawialnych.

Do zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza przyczyni się, po pierwsze, podpięcie wszystkich nieruchomości miejskich do sieci ciepłowniczej. Po drugie – rozwój komunikacji zbiorowej i poprawienie płynności poruszania się po mieście samochodem.

Chcemy, aby Wrocław był zielonym miastem, z jak największą liczbą drzew. Drzewa są nie tylko płucami miasta, ale istotnymi elementami przestrzeni miejskiej, które dają azyl, chronią przed upałami, poprawiają samopoczucie oraz są siedliskiem wielu miejskich gatunków zwierząt. Pragniemy zrewolucjonizować jakość wypoczynku, czasu wolnego i rekreacji. Krokiem w tym kierunku będzie budowa kilkunastu basenów osiedlowych z funkcją lodowiska. Kolejnym naszym postulatem jest zaprojektowanie siatki „zielonych miejsc spotkań”, aby mieszkańcy każdego wrocławskiego osiedla mieli swój zielony azyl w pobliżu miejsca zamieszkania.

KOMUNIKACJA

Stawiamy na rozwój kolei miejskiej i sieci tramwajowej – środków torowej komunikacji zbiorowej, które są rozwiązaniem systemowym, ekologicznym i są w zasięgu możliwości infrastrukturalnych Wrocławia.

Chcemy promować te rozwiązania, które pozwolą Wrocławiowi stać się 15-minutowym miastem. Pragniemy rozbudowy sieci żłobków i przedszkoli, aby rodzice nie byli zmuszeni dowozić dzieci do tych placówek, powodując korki i smog. Dążymy także do rozbudowy pozostałych sieci usług, aby każdy wrocławianin miał w zasięgu 15 minut od miejsca zamieszkania sklepik osiedlowy, przychodnię, pocztę, szkołę czy bank. Chcemy także budowy kładek rowerowo-pieszych nad wrocławskimi rzekami, aby zwiększyć atrakcyjność tych form komunikacji.

INTEGRACJA

Naszym celem społecznym jest równowaga, wzajemne zrozumienie i akceptacja w relacjach pomiędzy wszystkimi mieszkańcami miasta. Uważamy, że poprzez zmianę organizacji przestrzeni miejskiej możliwa będzie integracja wszystkich użytkowników ulic: tych, którzy jedzą obiad w ogródku restauracji, z tymi, którzy chcą dojechać do pobliskiego sklepu samochodem, spieszą się do szkoły, spacerują z dzieckiem lub jadą rowerem.

W ciągach komunikacyjnych dojazdowych do domów i bloków postulujemy wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Proponujemy wprowadzenie jak największej liczby woonerfów i podobnych rozwiązań pozwalających w zrównoważony sposób korzystać z przestrzeni różnym grupom społecznym.

Uważamy, że zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych sytuacji komunikacyjnych oraz podstawowe poczucie bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni miejskiej są sprawą priorytetową. Dążymy do wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h na 95% ulic miasta, szczególnie na drogach osiedlowych, aby zmniejszyć niepokój mieszkańców o bezpieczeństwo swoje i bliskich w pobliżu własnego miejsca zamieszkania. Na pozostałych ulicach w granicach Wrocławia postulujemy wprowadzenie ograniczenia do 50 km/h, a na miejskim odcinku autostrady – do 110 km/h. Chcemy wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych i likwidacji sygnalizacji świetlnej wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Poprawi to płynność ruchu i ograniczy koszty energetyczne. Redukcja prędkości wpłynie dodatkowo na obniżenie poziomu hałasu i emisji spalin, podnosząc komfort korzystania z przestrzeni miasta.

Powyższe rozwiązania programowe mają służyć osiągnięciu praktycznych celów, które obecnie uznajemy za kluczowe:

  • Bezpieczniejsza przestrzeń miejska
  • Cichsze ulice
  • Czystsze powietrze
  • Mniejsze zanieczyszczenie światłem
  • Zielone, zadrzewione azyle.