Księże

Kandydaci do Rady Osiedla Księże

Kacper Grzybkowski

Okręg wyborczy Nr 1, miejsce Nr 8

Jestem wrocławianinem od trzech pokoleń. Miasto znam od podszewki, z miłości do jego wyjątkowej atmosfery chciałby zaangażować się w pracę jako Radny Osiedla.

Moje priorytety to bezpieczeństwo, dbałość o estetykę i sprawną komunikację. Jako swoje miejsce do życia wybrałem Księże – to wyjątkowe Osiedle, z kameralną atmosferą, niską zabudową otoczoną zielenią, a jednocześnie położone blisko centrum.

Będę dążyć do połączenia osiedla z wrocławską siecią, dróg rowerowych – żeby mieszkańcom wygodnie było przesiąść się na ten ekologiczny środek transportu, który oprócz korzyści dla środowiska i zdrowia zmniejsza natężenie ruchu samochodowego. Jednym z problemów, wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie, których na co dzień nie jesteśmy świadomi, jest m.in. zanieczyszczenie środowiska hałasem komunikacyjnym.

Zamierzam podjąć działania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej celem ochrony mieszkańców przed smogiem akustycznym. Księże dobrze skomunikowane z centrum, spokojne, bezpieczne i czyste – to moje cele.

Wojciech Kocik

Okręg wyborczy Nr 1, Miejsce Nr 13

Jestem rodowitym wrocławianinem z Księża. Mieszkałem też na osiedlu Gaj. Staram się udzielać społecznie w ważnych dla mnie inicjatywach, m.in. od 2012 roku działam w Ruchu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

W Radzie Osiedla przede wszystkim chciałbym zająć się tematem infrastruktury komunikacyjnej, która na Księżu jest mocno zaniedbana. Olbrzymie korki na ul. Opolskiej, dziurawe drogi oraz brak chodników i ścieżek rowerowych. Do tego pędzące auta w bocznych uliczkach, także obok placówek oświatowych. Te braki są nie tylko uciążliwe na co dzień, ale także obniżają poziom bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych.

Jak chciałbym to zmienić?

Przede wszystkim uważam, że wszelkimi możliwymi sposobami Radni Osiedla wraz z mieszkańcami powinni domagać się budowy Trasy Krakowskiej, która na przestrzeni lat kilkukrotnie pojawiała się w obietnicach miejskich włodarzy. Wiemy, że miasto nie ma w najbliższych planach inwestycyjnych jej budowy, ale wierzę, że presja ma sens i daje szansę na doprowadzenie do startu tej inwestycji.

Ponadto uważam, że na osiedlu należy kontynuować politykę uspokajania ruchu samochodowego.

Chciałbym też, aby mieszkańcy mieli możliwie najdogodniejszy dostęp do jednego z najpiękniejszych wrocławskich parków: Parku Wschodniego. Będę starał się o zwiększenie liczby kładek nad odnogami rzeki Oławy, dzięki którym będzie można wejść do niego z różnych części naszego osiedla.

Anna Lukas

Okręg wyborczy Nr 1, Miejsce Nr 14

Rodowita Wrocławianka. Od urodzenia mieszkanka Opatowic przy Księżu Małym.

Pracownik samorządowy. Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.

Rozwój naszego osiedla jest dla mnie niezmiernie ważny. Szczególnie w rejonie Opatowic chciałabym zaangażować się w rozbudowę obiektów rekreacyjnych, poprawę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców.

Na tym Osiedlu jest 1 Okręg Wyborczy

Okręg wyborczy nr 1 – głosujesz na 15 kandydatów

Blizanowicka,   Brochowska,   Bytomska,   Chorzowska,   Cieszyńska,   Czechowicka,   Gliwicka,   Głubczycka,   Gogolińska, Górnośląska,  K. Skibińskiego,  Karwińska,  Katowicka,  Kozielska,  Krakowska  99-180,  Księska,  L.  Popielskiego, Myszkowska, Opatowicka 10-156, Opolska, Pszczyńska, Raciborska, Rybnicka, Siemianowicka, Siewierska, Sosnowiecka, Starodworska,   Świątnicka,  Tarnogórska,  Turawska,  Tyska,  Wadowicka,  Wodzisławska,  Zabrzańska,  Zagłębiowska, Zawierciańska

Punkt głosowania: Szkoła Podstawowa nr 99 ul. Bytomska 7

Osiedle obejmuje obszar dawnych podwrocławskich wsi: Księże Małe, Księże Wielkie, Świątniki, Opatowice, Bierdzany oraz osady Nowy Dom przyłączonych do Wrocławia 1 kwietnia 1928r.

Najstarsze wzmianki o ludności zamieszkującej te tereny pochodzą z 1148 roku. Najstarszą i prawdopodobnie najbardziej znaną częścią Księża są Opatowice, ze swoją Wyspą Opatowicką, śluzą i kanałem, które są miejscem odpoczynku i spacerów mieszkańców całego miasta. Na Świątnikach z kolei znajdują tereny wodonośne, oraz dwie przepompownie wody: jedna z 1904 roku, wpisana do rejestru zabytków, a druga z 1996 roku – działająca do dziś.

Na życie osiedla bardzo duży wpływ miała i ma… woda. Opływają je trzy rzeki: Brochówka, Oława, Odra i Kanał Opatowicki. Podczas powodzi w lipcu 1997 roku osiedle w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu minut zostało całkowicie zalane, woda osiągnęła wysokość ok. 2 metrów.

Czy wiesz, że…
Największy zespół mieszkaniowy na Księżu Małym stanowi modernistyczne osiedle bloków mieszkalnych zbudowane w latach 1928-1930, w granicach ulic: Opolskiej, Tarnogórskiej, Górnośląskiej, Gliwickiej i Bytomskiej. Wpisane jest do rejestru zabytków.

O integrację mieszkańców dba centrum aktywności lokalnej i rada osiedla.

Księże w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 5 933
Liczba mieszkańców w 2021: 6 366
Powierzchnia: 10 608 537,03 m2