O osiedlu

Osiedle obejmuje obszar dawnych podwrocławskich wsi: Księże Małe, Księże Wielkie, Świątniki, Opatowice, Bierdzany oraz osady Nowy Dom przyłączonych do Wrocławia 1 kwietnia 1928r.

Najstarsze wzmianki o ludności zamieszkującej te tereny pochodzą z 1148 roku. Najstarszą i prawdopodobnie najbardziej znaną częścią Księża są Opatowice, ze swoją Wyspą Opatowicką, śluzą i kanałem, które są miejscem odpoczynku i spacerów mieszkańców całego miasta. Na Świątnikach z kolei znajdują tereny wodonośne, oraz dwie przepompownie wody: jedna z 1904 roku, wpisana do rejestru zabytków, a druga z 1996 roku – działająca do dziś.

Na życie osiedla bardzo duży wpływ miała i ma… woda. Opływają je trzy rzeki: Brochówka, Oława, Odra i Kanał Opatowicki. Podczas powodzi w lipcu 1997 roku osiedle w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu minut zostało całkowicie zalane, woda osiągnęła wysokość ok. 2 metrów.

Czy wiesz, że…
Największy zespół mieszkaniowy na Księżu Małym stanowi modernistyczne osiedle bloków mieszkalnych zbudowane w latach 1928-1930, w granicach ulic: Opolskiej, Tarnogórskiej, Górnośląskiej, Gliwickiej i Bytomskiej. Wpisane jest do rejestru zabytków.

O integrację mieszkańców dba centrum aktywności lokalnej i rada osiedla.

Księże w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 5 933
Liczba mieszkańców w 2021: 6 366
Powierzchnia: 10 608 537,03 m2