O osiedlu

Gajowice to osiedle w południowej części Wrocławia leżące w granicach miasta od 1868 roku.

Gay, Gayouice, Goiez, Gawicz, Gaiowicz, Gaywicz, Gabitz, czy wreszczie obecne Gajowice – tak od XII wieku kształtowała się nazwa obecnego osiedla położonego między ulicami Zaporoską, Gajowicką, al. Hallera i z trzech stron okolonego torami kolejowymi.

Według źródeł Gajowice przed włączeniem do miasta w roku 1868 miały inny kształt. Północno-wschodnia granica wsi sięgała dzisiejszej ulicy Kolejowej, potem biegła wzdłuż Grabiszyńskiej aż do Oporowskiej, a w okolicach dzisiejszego stadionu skręcała na południe aż do wiaduktu kolejowej obwodnicy nad al. Hallera. Od ulicy Wiśniowej, potem Ślężnej granica osiedla dochodziła wówczas do ul. Kamiennej przez Pretficza i Zielińskiego.

Pierwotnie po wojnie Gajowice miały być „osiedlem awaryjnym dla mieszkańców Wrocławia wykwaterowanych z budynków przeznaczonych do rozbiórki”. W wyniku kolejnych zmian założeń powstał projekt osiedla przeznaczonego nawet dla 30 tysięcy mieszkańców. Była to wówczas największa inwestycja mieszkaniowa w powojennej historii miasta.

Czy wiesz, że:
Pod względem architektonicznym Gajowice są wyjątkowe na skale miasta. Tu budowano bloki wykorzystując najróżniejsze technologie – budowano tradycyjnie, przy użyciu wielkiej płyty, a także zastosowano po raz pierwszy we Wrocławiu beton odpowietrzany.

Gajowice w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 24818
Liczba mieszkańców w 2021: 22988
Powierzchnia: 1 706 240,13 m2