O osiedlu

Choć pierwsze doniesienia o wsi Lipa Piotrowska pochodzą z XIV wieku dopiero ostatnio osiedle to zanotowały radykalny wzrost ludności.

W XVIII wieku wieś Lipa, rozwijająca się wzdłuż drogi z Wrocławia do Obornik w okolicy skrzyżowania dzisiejszych ulic Pełczyńskiej, Kaczeńcowej i Kominiarskej. Stanowiła majątek szlachecki powiązany własnościowo ze Świniarami. Administracyjnie przynależała do dystryktu wrocławskiego księstwa wrocławskiego, który został przekształcony w 1742 r., po zajęciu Śląska przez Prusy, w powiat wrocławski. W 1799 roku Lipa została sprzedana radcy wojennemu i leśnemu Peterowi Friedrichowi von Triebenfeldowi. Nowy właściciel wioski wybudował przy drodze w kierunku Świniar (na północny zachód od wlotu dzisiejszej ulicy Tymiankowej) domy, z których w 1802 roku powstała kolonia Petersdor.

W 1905 roku wieś liczyła 454 mieszkańców, dla 442 językiem ojczystym był niemiecki, a dla 12 polski. Do czasu przeprowadzenia ostatniego niemieckiego spisu powszechnego w 1939 roku liczba ludności zwiększyła się do 668 osób. W połowie lutego 1945 roku miejscowość została zajęta przez Armię Czerwoną. Nadana po II wojnie światowej polska nazwa Lipa Piotrowska nie odzwierciedlała już bezpośrednio historycznej genezy wsi jako powstałej z dwóch odrębnych osad. W powojennych polskich strukturach administracyjnych miejscowość pierwotnie wchodziła w skład gminy Widawa w ramach powiatu wrocławskiego. Po likwidacji gmin w 1954 roku Lipa Piotrowska była częścią gromady Widawa. Miejscowość w grudniu 1970 roku liczyła 722 mieszkańców.

Czy wiesz, że:
Na posesji przy ulicy Pełczyńskiej 33 znajduje się jedyny na Lipie Piotrowskiej obiekt architektoniczny figurujący w rejestrze zabytków, dawny fort piechoty, w którym mieści się obecnie Mobilne Muzeum Militarne. Wybudowany w latach 1890–1891 jako schron kompanii piechoty nr 9, został rozbudowany w 1912 roku, a następnie w latach 1944–1945. Sąsiadują z nim dwa bliźniacze (na obu flankach) schrony-wartownie. Wraz z polami minowymi założonymi pod koniec II wojny światowej fort stanowi fragment pasa fortyfikacji okalających dawną Festung Breslau od północy.

1 stycznia 1973 roku Lipa Piotrowska wraz z sąsiednimi miejscowościami została przyłączona do Wrocławia. Lipa Piotrowska przez kilkadziesiąt lat po włączeniu w granice miasta jako osiedle położone peryferyjnie i w sąsiedztwie funkcjonujących pól irygacyjnych nie była przedmiotem żadnych znaczących inwestycji komunalnych bądź mieszkaniowych, w rezultacie czego liczba ludności na przełomie wieków spadła do około pół tysiąca. Przełomem okazało się dopiero uchwalenie w 2009 roku planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnych gruntów rolnych między północną częścią osiedla a Praczami Widawskimi, gdzie przewidziano powstanie nowego Zespołu Urbanistycznego Kminkowa.

W latach dwudziestych XXI wieku w związku z oddaniem kolejnych dużych inwestycji mieszkaniowych przewidywany jest dalszy intensywny rozwój osiedla, które docelowo zamieszkiwać może nawet kilkanaście tysięcy osób

Lipa Piotrowska w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 1844
Liczba mieszkańców w 2021: 3350
Powierzchnia: 2886183,99 m2