Muchobór Mały

Kandydat do Rady Osiedla Muchobór Mały

Bartłomiej Kubicz

Okręg wyborczy Nr 1, miejsce Nr 3

Menedżer sportu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studiów MBA. Swoją działalność społeczną rozpoczął już podczas studiów pełniąc funkcję Przewodniczącego Samorządu Studenckiego uczelni.

Zawodowo zajmuje się promocją regionu Dolnego Śląska. Współzałożyciel Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego, której celem jest pomoc dzieciom z uboższych rodzin w dostępie do kultury fizycznej.

Prywatnie szczęśliwy mąż, tato dwóch synków oraz miłośnik zwierząt – właściciel trzech kotów i psa. Z zamiłowania społecznik, fan kajakarstwa i turystyki górskiej.

Jego celem jest rozwój infrastruktury osiedlowej, zagospodarowanie nabrzeży Ślęzy, dbanie o istniejącą zieleń oraz nowe nasadzenia (zwłaszcza w okolicach szkoły przy ul. Szkockiej), pomoc w wymianie pieców w obrębie osiedla w ramach walki ze smogiem. Otwartość, zaangażowanie i energia do działania – to jego zdaniem elementy niezbędne, by Muchobór Mały stał się jeszcze lepszym miejscem do życia, wypoczynku oraz pracy.

Na Osiedlu Muchobór Mały są 2 Okręgi Wyborcze.

Okręg wyborczy nr 1 – głosujesz na 9 kandydatów

Estońska P 40-44, Hiszpańska N 1-43, Strzegomska P 46-56B, N 85-145, P 138-322, Szkocka 40-99C, Szwedzka N 1- 19D

Punkt głosowania: Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka 64

Okręg wyborczy nr 2 – głosujesz na 6 kandydatów

Angielska, Australijska, Austriacka, Babimojska, Baskijska, Belgijska, Białoruska, Duńska, Estońska 1-36, Fabryczna 10- 33 Francuska, Grecka, Hiszpańska P 2-32, Holenderska, Irlandzka, J. Szczyrki, Kanadyjska, Klecińska N 87-155, P 124- 214,  Muchoborska,  Norweska,  Otyńska,  Przemkowska,  Rudzka,  Stanów  Zjednoczonych,  Szkocka  1-35,  Szwajcarska, Szwedzka P 2-18, 20-55, Traktatowa, Turecka, Ukraińska, Wagonowa

Punkt głosowania: Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Grecka 59

Muchobór Mały to osiedle leżące w zachodniej części Wrocławia. W granicach miasta znajduje się od 1928 roku.

Muchobór Mały był wsią, której centrum usytuowane było na prawym brzegu rzeki Ślęzy, w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ulicy Muchoborskiej i Traktatowej, w pobliżu stacji kolejowej Wrocław-Muchobór. W 1311 po raz pierwszy pojawia się nazwa Muchobór Mały, jako Mochbor parvum, a w 1425 jako Mochebor Minor.

W XIV wieku znajdowały się tu dwa folwarki. W 1795 było tu 100 mieszkańców i 21 gospodarstw. Połączenie kolejowe osada otrzymała w 1874 roku.

Czy wiesz, że:
Obecnie wiele nazw ulic na Muchoborze Małym wywodzi się od nazw różnych państw, a przed wojną nawiązywały do nazw zamorskich niemieckich posiadłości kolonialnych, np.: Windhuk Straße – dziś ul. Angielska; Tanga Straße – Australijska; Samoa Straße – Holenderska; Duala Straße – Grecka; Togo Straße – Kanadyjska; Apia Straße – Norweska.

W 1828 roku osada ta została przyłączona do Wrocławia jako dynamicznie rozwijająca się dzielnica robotniczo-przemysłowa. Na początku kwietnia 1945 roku osada została przejęta przez Armię Czerwoną.

Obecnie Muchobór Mały usytuowany na prawym brzegu rzeki Ślęży, otoczony jest z trzech stron ogródkami działkowymi, a od północy graniczący z ulicą Strzegomską. Zabudowę osiedla stanowią w większości domki jedno- i dwurodzinne oraz szeregowe, powstałe przeważnie już w latach 30. XX wieku.

Muchobór Mały w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 8355
Liczba mieszkańców w 2021: 7951
Powierzchnia: 4 972 007,62 m2