O osiedlu

Imponująca historia rozwoju Brochowa została brutalnie przerwana przez wojnę. Dziś to byłe, kolejowe miasteczko powoli odzyskuje dawną świetność.

Na początku XX w. było to już osiedle miejskie, mające od 1908 roku ratusz. W latach 1911–1913 wybudowano szkołę ludową (obecny stary budynek Szpitala im. Falkiewicza), szkołę średnią, pocztę, posterunek policji i straży pożarnej. W 1911 r. wzniesiono obydwa kościoły parafialne – ewangelicki (rozebrany ok. roku 1949) oraz katolicki. Osiedle posiadało od 1901 r. wodociąg i kanalizację. Miało też przez kilka lat własną gazownię i zakład energetyczny, łaźnię, aptekę i kilka restauracji. W Brochowie wydawano dwa dzienniki, które wychodziły 3 razy w tygodniu przez blisko 40 lat. W latach 1912–1913 Wrocław z Brochowem połączył pierwszy na ziemiach dzisiejszej Polski i pierwszy w Europie Wschodniej prototypowy trolejbus. Po 1925 r. nastąpiła dalsza rozbudowa osiedla wraz z obiektami użyteczności publicznej – działał już teatr ludowy, powstała sala kinowa, a w połowie lat 30. – hala sportowa, basen kąpielowy (istnieje do dziś) oraz stacja benzynowa. Do dyspozycji mieszkańców było co najmniej 15 par pociągów podmiejskich na dobę oraz linia autobusowa.

Z powodu strategicznej roli jaką pełniła kolej w trakcie działań wojennych, w trakcie II wojny światowej Brochów był obiektem intensywnych ataków Armii Czerwonej. W wynik działań militarnych i późniejszej dewastacji 40% miasteczka zostało zniszczone. Cegły z budynków Brochowa użyte zostały do odbudowy Warszawy i innych miast Polski. Brochów, jak i inne miejscowości Ziem Odzyskanych, nie były przedmiotem troski ówczesnych władz kraju.

Czy wiesz, że:
W 1946 przewieziona została do Wrocławia Panorama Racławicka, gdzie przez dwa lata przeleżała w magazynie kolejowym Brochowa, w dawnym budynku teatru ludowego przy ul. Chińskiej, gdzie od połowy lat 50. przez kolejne 20 lat funkcjonowało kino Sygnał.

Brochów został przyłączony do Wrocławia w 1951 roku. Obecnie trwa intensywna walka o zabytki i rewitalizację tego terenu, przywrócenie mu dawnej świetności. Bardzo silna jest społeczność lokalna – złożona z osób, które zamieszkiwały tam „od zawsze”, ale także mocno wspierana przez nowych mieszkańców. Populacja osiedla ciągle rośne, ze względu na rozwój budownictwa wielorodzinnego (także TBS) i relatywnie tanie mieszkania. O integrację dba fundacja Made-in-Brochów, prowadząca Centrum Aktywności Lokalnej.

Brochów w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 7 244
Liczba mieszkańców w 2021: 7 876
Powierzchnia: 3 735 165,75 m2