Nadodrze

Kandydaci do Rady Osiedla Nadodrze

Okręg 1

Dawid Gajer

Miejsce Nr 8

26 lat, z wykształcenia politolog, ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od ponad 5 lat mieszkam na Nadodrzu w okolicy Kępy Mieszczańskiej.

Jestem członkiem stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk, które organizuje wiele prospołecznych inicjatyw.

Zawodowo od dłuższego czasu jestem związany z szeroko rozumianą branżą HR (zasobów ludzkich), aktualnie pracuję jako manager ds. kluczowych klientów w agencji pracy. Moje główne zainteresowania to historia i aktualny rozwój Nadodrza, polityka, oraz sport. Dodatkowo moim hobby (po godzinach) jest gotowanie i gra w szachy.

Marta Talar-Krasa

Miejsce Nr 24

Jestem ogrodnikiem z zawodu i zamiłowania, z wykształcenia doktorem inżynierem ogrodnictwa.

Jestem współzałożycielem oraz aktywnym członkiem Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego, działającej na rzecz wyrównywania nierówności społecznych poprzez krzewienie kultury fizycznej oraz promocji zdrowego stylu życia.

Od lat uczestniczę w realizacji charytatywnych projektów sportowych, finansujących darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, domów dziecka oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

Z Nadodrzem związana jestem od przeszło 3 lat. W pracy na rzecz osiedla chciałabym skupić się na kwestii jego racjonalnej, zrównoważonej rewitalizacji – z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców. Łącząc swoją wiedzę oraz doświadczenie w działaniach społecznych chciałabym tworzyć ,,Zielone Nadodrze”, którego wizytówką będzie zarówno przepiękna architektura, jak i wielofunkcyjne tereny zieleni, stanowiące miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców w każdym wieku.

Okręg 2

Czesław Kubicz

Miejsce Nr 10

Mam trójkę dzieci, a prywatnie pasjonuję się historią Polski.

Z zawodu jestem kierowcą, nadal czynnym zawodowo. Byłem wiceprezesem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Klub Żeglarski „ŻEGLARZ”.

Doświadczenie społeczne zdobywałem w Radzie Osiedla Osobowice–Rędzin.

Z racji wykonywanego zawodu bardzo bliskie są mi problemy, których doświadczają właściciele aut. Będę walczył o większą ilość odpowiednio rozplanowanych parkingów na naszym osiedlu. Te, które istnieją w podwórkach, są często zatłoczone i przeszkadzają mieszkańcom.

Podwórka powinny być dla wszystkich – dzieci, seniorów, pieszych, a dla samochodów – dedykowane im, dobrze zaplanowane przestrzenie.

Jako Radny Osiedlowy będę zawsze otwarty na spotkania i słuchanie głosu mieszkańców.

Piotr Morawiec

Miejsce Nr 13

Mieszkaniec wrocławskiej dzielnicy Nadodrze przy ulicy Henryka Pobożnego od 2003 roku, żonaty, wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne.

Na co dzień pracuję jako zawodowy ratownik górniczy.

W wolnym czasie pasjonat żeglarstwa, narciarstwa, kina i teatru.

18 lat mieszkania w centrum Wrocławia pozwala mi obiektywnie spojrzeć na sposób funkcjonowania społeczności zamieszkującej Nadodrze. Osiedle prężnie się rozwija co jest bardzo pozytywne, ale w rozwoju tym powinni uczestniczyć jako ciało doradcze również jej mieszkańcy, którzy najlepiej wiedzą co należy poprawić lub stworzyć od nowa aby ich codzienne funkcjonowanie było łatwiejsze i wygodniejsze.

Swoje doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje pragnę wykorzystać do pracy w radzie osiedla jako bezpośredni łącznik między mieszkańcami, a wszystkimi organami miasta, które decydują o sposobie jego funkcjonowania co w konsekwencji przekłada się na komfort życia mieszkańców.

Deklaruję częsty kontakt z mieszkańcami w celu zbierania informacji z ich życia codziennego na osiedlu, wypracowywanie wspólnych celów, a następnie przedstawianie ich na radzie osiedla. Nadodrze to również moje osiedle i bardzo mi zależy aby rozwijało się w dobrym kierunku zapewniającym łatwiejsze funkcjonowanie nam wszystkim.

Na Osiedlu Nadodrze są 2 Okręgi Wyborcze.

Okręg wyborczy nr 1 – głosujesz na 11 kandydatów

A.  Nobla,  B.  Drobnera,  Bp.  T.  Pierwszego,  H.  Brodatego,  J.  Żiżki,  J.  Rostafińskiego, Kaszubska,  Księcia  Witolda,  Kurkowa,  L.  Rydygiera,  Łowiecka,  M. Dulębianki,  pl.  M.  Borna,  Mieszczańska, Otwarta,  Paulińska,  Podwórcowa,  Pomorska,  Ptasia,  R.  Dmowskiego,  Składowa,  Srocza,  S.  Dubois,  pl. S.  Staszica,  Strażnicza,  pl.  Strzelecki,  Śrutowa,  Wąska,  W. Jagiełły,  W. Łokietka,  W. Cybulskiego, Zyndrama z Maszkowic

Punkt głosowania: Rada Osiedla Nadodrze ul. Ludwika Rydygiera 43

Okręg wyborczy nr 2 – głosujesz na 10 kandydatów

B. Chrobrego, B. Prusa 1, P 2-10, F. D. Roosevelta, gen, J. Bema 2, H. Pobożnego, H.  Probusa,  J. Kilińskiego,  Jedności  Narodowej  N  37-89a,  P  42-122,  J.  U. Niemcewicza,  Kazimierza Jagiellończyka,  Kręta,  Księcia  J.  Poniatowskiego  P  2-24,  Myśliwska,  Ołbińska,  pl.  Powstańców  Wielkopolskich, Słowiańska, pl. św. Macieja, św. Wincentego, Trzebnicka P 32-40, 1-30

Punkt głosowania: Klub „Iskierka” ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 27

Nadodrze to niewątpliwie osiedle z niezwykłym potencjałem. To tutaj od 2012 roku skutecznie realizowany jest program jego rewitalizacji.

Małe restauracje, punkty rzemiosła artystycznego i usługowego, galerie sztuki usytuowane w przedwojennych kamienicach to charakterystyczny krajobraz Nadodrza.

Wiele z tych punktów usługowych przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Prawdziwi mistrzowie w swoich fachach szkolą uczniów, aby wiele zawodów mogło przetrwać. W poszukiwaniu kaletnika, szewca, krawca spokojnie można się udać na Nadodrze. Tutaj w lokalach na parterze nauczycie się np. szyć w pierwszej szycio-kawiarni we Wrocławiu „Róża Rozpruwacz”, kupicie pyszny chleb w małej lokalnej piekarni przy ul. Jagiellończyka, czy dołączycie do interesujących dyskusji w Infopunkcie Łokietka 5, które m.in. koordynuje kontakt mieszkańców z urzędami, skupia różnorodne środowiska funkcjonujące na Nadodrzu.

Czy wiesz, że
Lodziarnia Roma działająca przy ul. Rydygiera i mająca swój początek w 1946 roku ma swoje własne laboratorium smaku. Wszystkie lody robione są na miejscu. Brytyjski dziennik “The Guardian” umieścił tę lodziarnię wśród 20 najlepszych w Europie.

Obecne granice osiedla zostały ustalone w 1991 roku, kiedy Nadodrze wydzielono z większego osiedla Ołbin. W skład Nadodrza wchodzi również jedna wyspa  – Kępa Mieszczańska. 

Jedną z pereł architektonicznych nie tylko całego osiedla, ale i Wrocławia jest Dworzec Nadodrze, który liczy już ponad 150 lat. Dworzec ten jeszcze niedawno był zaraz za Dworcem Głównym najbardziej użytkowanym dworcem we Wrocławiu. Niestety ostatnio niszczeje i czeka na nowego właściciela, który przypomni jego dawny blask.

To z Nadodrza idzie ciepło do większości naszych domów – przy ul. Łowieckiej mieści się bowiem Elektrociepłownia.

Nadodrze w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 24828
Liczba mieszkańców w 2021: 23877
Powierzchnia: 1 986 012,66 m2