O osiedlu

Niegdyś kameralna, podwrocławska wieś, a obecnie chętnie wybierane osiedle mieszkaniowe. Ołtaszyn zaprasza wielbicieli historii i perełek architektonicznych.

Najstarszy znany zapis dotyczący wsi Oltauschino pochodzi z roku 1204, ale ślady osadnictwa na tym terenie wskazują, że był zamieszkały już w epoce brązu i żelaza. Pierwsze duże opracowanie dotyczące tego terenu pochodzi z 1875 roku. Wieś została przyłączona do Wrocławia w 1951 roku.

Ołtaszyn składa się z trzech części: „Osiedle na Błoniu” to modernistyczne osiedle mieszkaniowe, wybudowane w 1921 roku. Składa się na nie 18 jednakowych domów, krytych czerwoną cegłą, z charakterystycznymi wygiętymi dachami. Zostało wybudowane dla robotników rolnych. Druga część to średniowiecza wieś, z zachowanym układem uliczek: 2 drogi w osi wschodnio-zachodniej, ujmującymi wspólny plac, zamknięty od wschodu budynkiem Kościół Wniebowzięcia NMP a od zachodu budynkiem kuźni, z ok 1880 roku. Trzecia część osiedla to modna dzielnica willowa.

Czy wiesz, że:
Ołtaszyn jest jednym z najwyżej położonych wrocławskich osiedli. Znajduje się na wysoczyźnie na wysokości 130-136 m n.p.m. Nie został dotknięty przez powódź w 1997 roku i szybko zostało to wykorzystane przez deweloperów – na osiedlu powstały i ciągle powstają, nowe inwestycje, głównie budownictwo wielorodzinne.

Najstarszym obiektem na Ołtaszynie jest kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Po raz pierwszy wzmiankowano go w 1254. Według tradycji wcześniej istniała w tym miejscu drewniana świątynia zbudowana w 1248. Jej fundatorką była św. Jadwiga. Kościół prawdopodobnie został spalony lub zniszczony podczas najazdu husytów w 1428 roku. Obecną gotycką budowlę wzniesiono w roku 1450. W 1856 r. wieża, dach i sklepienie zostały przebudowane i kościół otrzymał obecny wygląd. W świątyni znajdują się cenne zabytki: figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV w. w głównym ołtarzu oraz figury św. Barbary i św. Katarzyny. Przy kościele znajduje się cmentarz. Na cmentarzu stoi figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.

Czym żyją mieszkańcy? Osiedle znane jest ze swoich problemów komunikacyjnych – ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców i samochodów tworzą się liczne korki. O integrację społeczności osiedla dba rada osiedla – organizując pikniki, festyny, i dbając o sprawną komunikację z mieszkańcami.

Ołtaszyn w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 6 448
Liczba mieszkańców w 2021: 6 995
Powierzchnia: 3 367 748,84 m2