O osiedlu

Klecina to osiedle na południu Wrocławia, której historię ukształtował ogromny zakład spożywczy. Dziś osiedle to jest chętnie wybierane jako miejsce do życia.

Pierwsze wzmianki o Klecinie pochodzą z 1357 roku – jest to informacja o tym, że ówczesna wieś Clettindorf została sprzedana członkowi kapituły kapituły katedralnej na Ostrowie Tumskim. Najważniejszym wydarzeniem w historii osiedla było uruchomieniu tu cukrowni w 1839. W 1884 poprowadzono linię kolejową z Wrocławia przez Kobierzyce do Sobótki i Świdnicy, a na skraju Kleciny umiejscowiono stację na tej linii (Wrocław Klecina). Wkrótce doprowadzono także bocznice do cukrowni. Wieś przyjmowała coraz bardziej cechy podmiejskiego osiedla fabrycznego. Cukier z klecińskiego zakładu eksportowano do Skandynawii, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Dynamicznie rozwijała się infrastruktura: za pieniądze cukrowni wybudowano na mieszkania dla pracowników, nowoczesną kanalizację, pensjonat dla byłych pracowników cukrowni oraz ośrodek zdrowia.

Podczas obrony Festung Breslau na terenie Kleciny działały obozy pracy przymusowej. Jeden z nich znajdował się na terenie cukrowni, a drugi w okolicy wojennego pomocniczego pasa startowego na południu od obecnej ulicy Karmelkowej, gdzie między innymi produkowano sprzęt wojenny dla Luftwaffe. 15 lutego 1945 roku Klecina została okupowana przez armię radziecką. Hangar i trawienny pas startowy były używane przez wojska radzieckie do napraw części samolotowych. Cały obiekt został rozebrany w 1996 roku.

Czy wiesz, że:
W Klecinie znajdował się duży głaz narzutowy. Według legendy diabeł z góry Ślęży był zdenerwowany widokiem wieży kościoła św. Elżbiety i dlatego postanowił go zniszczyć, rzucając w jego kierunku głazem. Ten został jednak zatrzymany przez siłę boską. Na kamieniu zachować się miały jedynie ślady pazurów. W 1740 roku kamień został rozbity na kawałki, które rozwieziono po okolicy. W 2013 roku mieszkańcy osiedla rozpoczęli zbiórkę środków na ustawienie pomnika upamiętniającego jubileusz 700-lecia istnienia Kleciny, a przy okazji przypominającego tę legendę. Na jednej ze stron głazu umieszczono śladów pazurów

Klecina bardzo dynamicznie się rozwija – osiedle było mało popularne w czasach PRL, ze względu na istniejącą tam cukrownię i specyficzny zapach, a także stacjonujące tam aż do 1991 roku wojska Armii Czerwonej. Obecnie ta część miasta doświadczyła dynamicznego wzrostu ilości mieszkańców. Buduje się tam głównie domki jednorodzinne i zabudowę szeregową.

Na Klecinie bardzo prężnie działała rada osiedla, organizując z mieszkańcami szereg inicjatyw dla dobra społeczności i okolicy: były to festyny osiedlowe, wigilie, sprzątanie osiedla, kino plenerowe, warsztaty o różnej tematyce a także szereg działań pomocowych.

Klecina w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 6 365
Liczba mieszkańców w 2021: 7 338
Powierzchnia: 3 765 007,13 m2