Strona główna » Aktualności » Budowa linii Kolei Dużych Prędkości przechodzących przez Wrocław

Budowa linii Kolei Dużych Prędkości przechodzących przez Wrocław

Stanowisko Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław w sprawie budowy linii Kolei Dużych Prędkości przechodzących przez Wrocław.

Kolej Dużych Prędkości jest dużą szansą rozwojową nie tylko dla Wrocławia, ale również dla całej aglomeracji i Dolnego Śląska.

Zwracamy jednak uwagę, że jej projektowanie musi odbywać się przy uwzględnieniu rozwoju całego Wrocławskiego Węzła Kolejowego i interesu mieszkańców. Tym bardziej, że skala i zakres projektu zdefiniują możliwości dalszego rozwoju transportu kolejowego na Dolnym Śląsku na najbliższych kilkadziesiąt lat.

Istotnym faktem, który należy uwzględnić w planach projektowych, są ograniczenia Wrocławskiego Węzła Kolejowego, który już w tej chwili jest na granicy wyczerpania dalszych możliwości rozwoju. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, Wrocław Główny jest stacją odprawiającą największą liczbę pasażerów w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat nastąpił na Dolnym Śląsku renesans przewozów kolejowych, w szczególności rozwój ruchu regionalnego. Z tego powodu Wrocławski Węzeł Kolejowy zasługuje na podjęcie racjonalnych prac infrastrukturalnych zorientowanych na stworzenie możliwości dalszego zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, przede wszystkim w postaci zwiększenia liczby pociągów kursujących w godzinach szczytów przewozowych, co wymaga poprawy przepustowości infrastruktury.

Barierą dla dalszego wzrostu przewozów jest przepustowość infrastruktury kolejowej, szczególnie na krytycznym szlaku Wrocław Główny – Wrocław Grabiszyn, a w dalszej kolejności innych odcinków węzła, na których skupia się ruch z kilku kierunków, np. Wrocław Główny – Wrocław Brochów. Rozwój Kolei Dużych Prędkości i ruchu dalekobieżnego nie powinno na żadnym etapie odbywać się kosztem ruchu regionalnego lub aglomeracyjnego. Jednakże przy braku inwestycji w infrastrukturę Wrocławskiego Węzła Kolejowego, rozwój Kolei Dużych Prędkości oraz ruchu dalekobieżnego będzie musiał odbywać się właśnie kosztem pociągów regionalnych i aglomeracyjnych.

Aby budowa linii KDP przyniosła pozytywny efekt transportowy dla Dolnego Śląska, konieczne jest rozwiązanie problemu zdolności Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz Dworca Wrocław Główny do obsługi znacznie większej liczby pociągów niż ma to miejsce dziś. Projektowane rozwiązania powinny zapewnić pełną funkcjonalność infrastruktury kolejowej Wrocławia zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu.

W pierwszym etapie modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego konieczne jest przystosowanie obwodnicy towarowej Wrocławia do obsługi ruchu pasażerskiego, wraz z budową łącznicy umożliwiającej wyjazd i zjazd na nią ze stacji Wrocław Główny. Takie rozwiązanie umożliwi obsługę obecnej lub nawet większej liczby pociągów w czasie realizacji prac modernizacyjnych na odcinku Wrocław Główny – Wrocław Grabiszyn.

Docelowo ze względu na potencjał rozwojowy transportu kolejowego w obsłudze komunikacyjnej Wrocławia i Aglomeracji oraz znaczenie Węzła Wrocławskiego na kolejowej mapie Polski, Wrocław w pełni zasługuje na przygotowanie i podjęcie realizacji budowy nowych, bezkolizyjnych odcinków linii kolejowych, zwiększających dostępność transportu kolejowego dla pasażerów oraz usprawniających realizację przewozów kolejowych. Wzorem Łodzi (budowa tunelu średnicowego długość 7,5 km), Krakowa (budowa linii kolejowej Kraków Główny – Rudzice) oraz Warszawy (budowa linii i tunelu wprowadzającego KDP do stacji Warszawa Zachodnia) w niedalekiej perspektywie należy przygotować w obrębie centrum miasta budowę nowej, bezkolizyjnej linii transportu kolejowego, której możliwości techniczne udrożnią dalszy rozwój przewozów kolejowych różnych kategorii.

Priorytetem powinno być utworzenie alternatywnego dla Estakady Grabiszyńskiej wylotu dla linii CPK w kierunku Pragi (Jaworzyny Śląskiej) lub też linii dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego łączącej Dworzec Główny z Dworcem Świebodzkim. W obu wariantach konieczne jest zapewnienie separacji ruchu na odcinku wspólnym Wrocław – Jaworzyna Śląska w postaci zapewnienia dodatkowych torów.

Dlatego postulujemy, żeby w ramach środków finansowych przewidzianych na realizację projektu CPK zagwarantować środki na zasadniczą przebudowę Wrocławskiego Węzła Kolejowego, która umożliwi bezkolizyjne funkcjonowanie Kolei Dużych Prędkości. W szczególności proponujemy:

  • Budowę podziemnego dworca w ramach Dworca „Wrocław Główny” przeznaczonego do obsługi pociągów dużej prędkości KDP.
  • Budowę tunelu podziemnego zaczynającego się przed stacją Wrocław Główny, a kończącego za stacją Wrocław Świebodzki.
  • Przystosowanie obwodnicy towarowej do przewozów pasażerskich.
  • Separację ruchu kwalifikowanego od ruchu regionalnego i aglomeracyjnego na odcinkach podwrocławskich, m.in. Wrocław – Jaworzyna Śląska i Wrocław – Czernica Wrocławska.

Apelujemy, żeby projekt CPK zapewnił dalszy rozwój regionalnych przewozów kolejowych na terenie Dolnego Śląska, a nie odbywał się kosztem pogorszenia oferty przewozowej przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych. Tylko wtedy sukces projektu będzie sukcesem całego regionu.

dr Małgorzata Burnecka
Wiceprezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław


Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) przystąpiono do opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla projektu Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwach: łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim, w powiatach: łódzkim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, ostrzeszowskim, wieruszowskim, kępińskim, oleśnickim, namysłowskim, oławskim i wrocławskim.

W II turze konsultacji społecznych z mieszkańcami, które odbyły się 21.04.2022 (czwartek), w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Rybnickiej we Wrocławiu udział wzięła dr Małgorzata Burnecka – Wiceprezes Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław oraz Wojciech Kocik – Członek Zarządu Osiedla Księże.