Niegdyś reprezentacyjna dzielnica Wrocławia, zrównana z ziemią podczas oblężenia Festung Breslau, dziś jest miejscem intensywnych inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych.

Obecne osiedle Powstańców Śląskich znajduje się w miejscu byłej wsi Neudorf, przyłączonej do miasta w 1868 roku. Przez wiele lat była to miejscowość, która zaopatrywała Wrocław w warzywa i owoce. Stopniowo zaczęła przekształcać się reprezentacyjne Przedmieście Południowe – zaczęły tu powstawać najbardziej reprezentacyjne wille i kamienice najbogatszych mieszkańców miasta.

Na dzisiejszy kształt osiedla największy wpływ miały wydarzenia z maja 1945 roku – ten rejon miasta stał się osią natarcia sił Armii Czerwonej w kierunku centrum. Powodem mógł być fakt, że nie ma tam żadnych odnóg Odry, tak licznych w innych częściach miasta. Wielotygodniowy ostrzał i bombardowanie tej okolicy spowodował zniszczenie niemal wszystkich tutejszych budynków w stopniu tak znacznym, że nie nadawały się do odbudowy.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ten ponad stuhektarowy, niezabudowany plac dostał swój plan odbudowy – teren został zabudowany blokami wielopłytowymi, a nazwy części, na które został podzielony, pochodzą od imion żeńskich – Anna, Barbara, Celina, Dorota. Powstało kilka „perełek” architektury socjalistycznej – mrówkowiec, galeriowce, a w późniejszym okresie Hotel Wrocław i Poltegor.

Czy wiesz, że:
Poltegor był najwyższym budynkiem w mieście. Tradycja ta została zachowana – w jego miejscu stoi obecnie Sky Tower – jedyny wrocławski „drapacz chmur”.

Dziś osiedle nadal dynamicznie się rozwija – powstają nowe inwestycje mieszkaniowe, jak i komercyjno – biurowe.

Powstańców Śląskich w liczbach:

Liczba mieszkańców w 2017: 28 194
Liczba mieszkańców w 2021: 25 699
Powierzchnia: 2 373 976,98 m2