Obowiązek Informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław z siedzibą w we Wrocławiu przy ul. Wolbromskiej 12 lok.1A kod pocztowy 53-148 Wrocław, Numer KRS: 0000710055.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Informujemy, że w zależności od tego w jaki sposób korzystasz ze strony, kontaktujesz się ze stowarzyszeniem lub przesyłasz swoje dane na ogólnodostępne adresy email stowarzyszenia Twoje dane mogą być wykorzystywane do następujących celów:
a. Przetwarzanie w celu kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane drogą telefoniczną, email, poprzez publiczne środki przekazu
b. O ile udzielił(e)aś zgody na komunikację poprzez email/telefon – Przetwarzanie w celu przekazania ważnych z punktu widzenia stowarzyszenia informacji lub o wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, lub takich w których członkowie stowarzyszenia biorą udział
c. O ile udzielił(e)aś zgody na komunikację poprzez email/telefon – Przetwarzanie w celu promocji kandydatów wyborach, przesyłania informacji związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej
d. O ile udzielił(e)aś zgody na komunikację poprzez email/telefon – Przetwarzanie w celu informowania o możliwych formach wsparcia stowarzyszenia lub rekomendowanych przez stowarzyszenie kandydatów w wyborach
1. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez email: koordynator@bezpartyjnywroclaw.pl
2. Przedstawicielem Administratora jest Prezes Stowarzyszenia
4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub momentu rozwiązania stowarzyszenia, ale nie dłużej niż 10 lat.
6. Podanie danych jest dobrowolne
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie umów powierzenia danych lub obowiązujących przepisów prawa następującym podmiotom:
– dostawcy rozwiązań teleinformatycznych takich jak system masowej wysyłki email lub sms
– kurierzy lub Poczta Polska – celem wysyłki materiałów związanych z działalnością stowarzyszenia
– komitety wyborcze zarejestrowane w Polsce – celem komunikacji informacji wyborczych, na czas prowadzenia kampanii wyborczej
8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Analytics lub Facebook w zakresie związanym z reklamą działalności stowarzyszynia. W tym celu na stronie bezpartyjnywroclaw.pl stosowane są standardowe skrypty informatyczne dostarczone przez Google i Facebook.
Dane związane z profilowaniem nie są przekazywane innym odbiorcom i są zanonimizowane.
10. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

© 2017: Bezpartyjny Wrocław, wszelkie prawa zastrzeżone. | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress